Nu ska Torpskolan byggas ut


Owe Mabäck 2021-09-17

Bild:Lerums kommun

LERUM | Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 15 september ska Torpskolan i Lerum byggas ut ordentligt. Skolan kommer att även att få en ny idrottshall.


Förvaltningen har tillsammans med upphandlad entreprenör arbetat med olika utformningar av nybyggnad utifrån platsens förutsättningar och kalkyler för dessa. Utifrån detta resultat föreslår förvaltningen att projektet bygger en nybyggnadsdel innehållande dels nya lokaler för undervisning, dels en fullstor idrottshall, samt anpassar befintliga lokaler och utemiljön. Torpskolan besitter idag stora och värdefulla arkitektoniska kvaliteter. Föreslagen tillbyggnad är stor och kommer att få ett utsatt läge i samhället.
- Med anledning av det så tog vi också ett tilläggsbeslut att förvaltningen ska ta stor hänsyn och att kunskap ska finnas med i det fortsatta arbetet kring gestaltning och arkitektur, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade att ianspråkta totalt 194 000 000 kronor ur beslutad investeringsbudget för projektet.


Kommentera     Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.