Lerum Energi bygger fiskväg i Hillerfors


Redaktionen 2021-08-30

Hillerfors kraftverk
Bild:Lerum Energi
Hillerfors kraftverk

LERUM | Enligt ett pressmeddelande ska Lerum Energi bygga en fiskväg förbi Hillerfors kraftverk


Pressmeddelandet lyder:

I början av sommaren tog företagets styrelse beslut om att bygga en fiskväg förbi kraftverket i Hillefors. Detta efter ett grundligt arbete tillsammans med Länsstyrelsen och Säveåns Övre Fiskevårdsområde. I grunden finns en vattendom från 1997 där det står att Länsstyrelsen har rätt att begära att kraftverksägaren inrättar en fiskväg. Efter omfattande diskussioner där olika alternativ till lösning studerats kom man fram till en lösning som alla parter trodde på. Därefter utlöste Länsstyrelsen i månadsskiftet maj/juni kravet att inrätta en fiskväg.

Nu är inte byggandet av en fiskväg helt oproblematisk. Denna kommer att sträcka sig både i ett Naturreservat och ett Natura 2000-område.  Ansökan om dispenser lämnades snabbt in och beviljades. Dessutom måste vi ta hänsyn till de geotekniska förutsättningarna. Säveån är känslig inom detta område.

Under sommaren har en upphandling gjorts av en entreprenör för att bygga själva fiskvägen. Denna process tar en del tid då det finns en hel del formella krav för att en upphandling skall vara riktigt gjord. Nyligen har vi kunnat utse en vinnare av uppdraget och själva arbetet kommer att starta omgående. Planen, och den tidslucka vi fått av Länsstyrelsen, är att etableringen av en fiskväg skall ske under september månad. Detta för att fiskvägen skall vara redo att ta emot vandrade fiskar redan denna höst. Vi håller tummarna för att detta skall lyckas även om vi inser att tidplanen är pressad och att det inte finns utrymme för några störningar i projektet.

Efter detta är vi klara med etapp 1 av fiskväg förbi Hillefors. Därefter förbereder vi oss för etapp 2.  I en andra etapp är planen att fiskvägen skall utökas. Detta för att göra det möjligt även för stora laxar att passera Hillefors. Denna etapp ingår I ett nationellt program och enligt denna plan skall hela Säveån med samtliga ingående kraftverk prövas 2128. Syftet är då att hela Säveån inklusive ingående kraftverk skall anpassas till moderna miljövillkor.

Men varför gör man inte allt på en gång? Borde det inte bli enklare och billigare?
Den andra etappen kommer att bli betydligt mer omfattande och kommer att kosta ett antal miljoner. Till saken hör att finansieringen av detta till allra största delen kommer att ske genom en nationell fond som är upprättad för ändamålet.

Om vi skulle genomföra etapp 2 innan omprövningen 2028 finns inte möjlighet att få någon som helst finansiering via denna fond. Sammantaget är vi rädda om pengarna för bolaget. Genom att dela upp detta i två etapper sparar vi ett antal miljoner för bolaget och därmed för invånarna i Lerums kommun. Eftersom bolaget numera är 100% ägt av Lerums kommun är det i princip kommuninvånarna som äger oss. Detta är något som vi har framför ögonen när vi tar olika beslut. Vi måste vara omsorgsfulla hur vi använder våra/kommuninvånarnas pengar.

Vår förhoppning och tro är nu att det redan denna höst skall passera fiskar förbi Hillefors för vidare färd längre upp i Säveån och att man där får tillgång till de attraktiva reproduktionsområden som finns mellan Hillefors och Floda.


Kommentera     Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.