Försämrad gymnasiebehörighet i Lerums skolor


Denny Bågenholm 2023-10-12

Färre och färre har gymnasiebehörighet i Lerum.
Bild:Freepik
Färre och färre har gymnasiebehörighet i Lerum.

LERUM | Nyligen offentliggjord statistik från Skolverket visar att färre elever i Lerums kommun nådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram under förra läsåret. Endast 83 procent av eleverna hade nödvändig behörighet, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år.

 

Denna försämring belyser den stora ojämlikheten inom den svenska skolans system, särskilt när man jämför med skolor i storstadsområden. Göteborg ensamt har sex skolor där under hälften av eleverna uppnår gymnasiebehörighet.

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, betonar att "den svenska skolan ger inte elever likvärdiga förutsättningar" och att staten borde ta över skolans finansiering för att garantera alla elever en likvärdig skolutbildning.

Inom Västra Götalands län varierar siffrorna avsevärt, med över 90 procent behörighet i Karlsborg och Orust, men endast 69 procent i Töreboda. Nationellt ligger gymnasiebehörigheten på 85 procent, vilket placerar Lerums resultat under riksgenomsnittet.

Fahlén påpekar vikten av behöriga lärare och nödvändiga resurser för att förbättra elevernas prestationer. Hon framhäver även betydelsen av en positiv arbetsmiljö för lärarna.

Gymnasiebehörighet i Lerums kommun
Bland alla elever:            83,3 %
På kommunala skolor:    82,7 %
På fristående skolor:     100,0 %
Bland pojkar:                   83,2 %
Bland flickor:                   83,4 %

Totalt antal elever: 635 stycken.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.