Marith Hesse (M) svarar Linus Johansson (V)


Marith Hesse (M) 2023-10-04


I förra veckans Lokalpressen gör Linus Johansson, Vänsterpartiet en egen tolkning av den insändare undertecknad och europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) skrev före sommaren.

Vår insändare handlade främst om att minska regelbördan och förbättra situationen för småföretagare vilket hade stärkt Sveriges konkurrenskraft.

Om Linus hade höjt blicken hade han noterat att flera kommuner i vår närhet (inte minst Göteborgs kommun där Vänstern sitter i framsätet) signalerar stora ekonomiska utmaningar medan vi i Partille står starkt rustade för att möta den ekonomiska kris vi befinner oss i. Vi har antagit en budget med ordentliga uppräkningar, tagit höjd för de kraftigt ökade pensionskostnaderna och dessutom fått extra medel ifrån den Moderatledda regeringen. Till det har vi långsiktigt tänkt klokt vad det gäller elkostnader då vi genom våra bolag investerat i egen elproduktion i form av sol, vatten och vindenergi. Betyder det att vi kan slå oss till ro, självklart inte men tack vare ett långsiktigt borgligt styre har Partille goda förutsättningar att klara detta utan stora neddragningar. Att både näringsliv och offentlig verksamhet måste arbeta med förbättringar och strategier för hur man kan bli effektivare är nog ganska självklart för de flesta, dock ej för Vänsterpartiet och vänstersidan som verkar tro att man kan ge allt åt alla, detaljstyra utifrån tyckande och att skatten kan höjas hur mycket som helst utan att det får konsekvenser för samhället i stort. I Partille arbetar vi med att effektivisera genom förändrade arbetssätt, läkemedelsrobotar, låssystem inom hemtjänsten, digitala processer för försörjningsstöd för att nämna några saker. Kompetensförsörjning är en av välfärdens största utmaningar vilket grundar sig i att arbetskraften med rätt kompetens inte räcker till och därför är hållbar kompetensförsörjning ett av kommunens prioriterade fokusområden, där ex medarbetarengagemang och att vara en attraktiv arbetsgivare är viktiga delar. Allt talar för att det kommer bli svårare att hitta kompetens även för oss i Partille och då gäller det att fortsätta på den inslagna vägen, och inte hamna i den utförsbacke ett socialistiskt styre med vänstern i framsätet hade inneburit för Partille.
Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.