Husläkaren ska ha inläggningsrätt


Nanna Tulinius 2022-09-04

Liberalerna vill utveckla husläkarens roll i sjukvården genom större ansvar och befogenheter att planera vården för sina patienter. Det skapar förutsättningar för en god, trygg och nära vård där läkaren har tid för patienten och tid för kompetensutveckling.

Liberalernas husläkarreform i Västra Götaland, med en fast läkarkontakt, måste värnas och utvecklas för att fortsätta förbättra kontinuiteten för patienterna. Fördelarna med en fast husläkare är många. Läkaren vet patientens sjukdomshistoria och läkemedelsbehov. Patienten slipper vid varje nytt besök lägga tid på att berätta om sin situation. Genom god patientkännedom kan husläkaren ansvara för när patienten behöver vård och veta när patienten är redo att gå hem till eget boende. Därför föreslår vi att husläkaren också ska få rätt att lägga in sin patient på sjukhus.  Liberalerna vill också införa ett mål om att varje läkare inte har mer än 1100 listade patienter. I praktiken har de, i Västra Götaland, idag runt 1700 patienter. För detta behövs betydligt fler specialister i allmänmedicin och ST-läkare i primärvården. Fler läkare kommer att öka tryggheten, förbättra tillgängligheten och kvalitén i vården för patienterna. Regionen ska genomföra insatser som stimulerar fler läkarstudenter att välja allmänmedicin. Det handlar om fler utbildningsplatser och stärka möjligheten till snabbspår för läkare att dubbelspecialisera sig inom allmänmedicin samt erbjuda specialistlön under tiden. Att klara en så ambitiös utbyggnad av den nära vården och husläkarsystemet kommer att kräva resurstillskott och kommer att ta tid. Sjukhusvården ska erbjudas goda möjlighet till fortsatt utveckling, men det är nödvändigt att en större andel av framtida tillgängliga resurser tillförs primärvården. Liberalerna vill därför se en ambitiös plan för en långsiktig resursförstärkning till vårdcentralerna under kommande mandatperiod. För vården blir bättre när du vet vad din läkare heter och din läkare känner dig. Pär Lundqvist (L) Regionråd och Kandidat till regionfullmäktige från Landvetter Annika West (L) Kandidat till regionfullmäktige från Partille Nanna Siewertz Tulinius (L) Kandidat till regionfullmäktige från Lerum

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Annons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.