Fredag 25 november - Orange Day


Lovisa Gustafsson 2022-11-18

På Fredag den 25 november är det orange day, internationella dagen mot våld mot
kvinnor. Det är en dag för att uppmärksamma det våld och förtryck miljontals
kvinnor världen över utsätts för varje dag. Mäns våld mot kvinnor skiljer sig på
många sätt från andra typer av våld. Det sker ofta bakom stängda dörrar och i det
egna hemmet. Våldet syns inte, det hörs inte och det kan drabba vilken kvinna
som helst.

Man kan lätt tro att mäns våld mot kvinnor är ett problem som vi är förskonade
mot i en välmående kommun som Lerum. Det är dock en verklighetsbild som är
helt fel. Mäns våld mot kvinnor finns i hela vårt samhälle och kan drabba alla
kvinnor, oavsett bakgrund, utbildning eller inkomst. Det finns därmed inga
garantier mot denna typ av våld.

Problemet med män våld mot kvinnor är omfattande. Mellan var tredje och var
fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld av någon som hon har en relation
med. Det rör sig i många fall om mycket grova brott som i de värsta fallen leder till
kvinnans död. Bara i år har rekordmånga kvinnor påträffats döda i det egna
hemmet. Våldet drabbar inte bara kvinnor, utan även barn blir allvarligt påverkade
av våld i hemmet. Pandemin medförde ytterligare problem för redan utsatta
kvinnor. När kvinnor och barn blev fast i hemmet ökade våldet, något som även
Lerums kommun vittnat om i visionsrapporten. Politiken får inte blunda för denna
fruktansvärda typ av brott. Därför är jag särskilt stolt över att Moderaterna och
Socialdemokraterna i Lerum tar frågan om mäns våld mot kvinnor på största allvar.

Genom satsningar på fler skyddade boenden, informationskampanjer och
utbildningar och inte minst ett centrum mot kvinnovåld i kommunen fortsätter vi
kampen mot mäns våld mot kvinnor och säkerställer alla kan känna sig trygga i
Lerums kommun, särskilt i sitt eget hem.

Lovisa Gustafsson (M)
Ledamot i kommunfullmäktige


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.