Nej till tågtunnel genom Mölnlycke


Anonym 2023-07-03

Illustration över det högst rangordnade alternativet 2 b. Trafikverkets högst rangordnade alternativ.
Bild:Bild från Trafikverket
Illustration över det högst rangordnade alternativet 2 b. Trafikverkets högst rangordnade alternativ.

Nu måste Härryda kommun verkligen sätta ner foten när det gäller Trafikverkets senaste förslag med en tunnel genom Mölnlycke för den nya tågsträckan Göteborg-Borås.

I detta förslag finns det enbart nackdelar för oss inom kommunen, dock finns det ett förslag på en eventuell förbikoppling (lång sträcka genom Mölnlycke) mellan befintlig station och den nya sträckningen men detta skall i så fall drivas som ett separat projekt som med stor sannolikhet aldrig kommer att starta eller läggas ner i brist på pengar.

Detta kommer att bli förödande för många av Mölnlyckes invånare med sprängningar under många år vilket medför vibrationer och störningar, lastbilar som kör dygnet runt, skolor som kommer att ha svårt att genomföra sin undervisning vilket kommer försämra skolorna ännu mer trots att vi siktar på Sveriges bästa skolor.

Riskerna att det blir som bygget av Västlänken är överhängande, långt över budget och kraftigt försenat. Efter många år av störningar när projektet eventuellt är klart så kommer vi som bor ovanför eller i anslutning (vibrationerna når långt) ha svårt att koncentrera oss oavsett om vi skall jobba eller barnen skall gå i skolan, eller sova då vibrationsgränserna är högt satta och endast är en rekommendation.

Vi skall inte heller glömma Länsstyrelsens svar angående IES etablering i Djupedal “Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion” men hälsan och säkerheten för oss som bor här då?

Vi som har bergvärme kommer att få leta upp ett annat alternativ till uppvärmning och denna kostnad kommer husägarna att få stå för själva både när det gäller inköpskostnaden (viss del kan dom stå för beroende på ålder) samt den fördyrade uppvärmningen.

Sen skall vi inte glömma att husvärdena kommer minska kraftfullt vilket Trafikverket ej heller kommer att kompensera för, hus som behöver rivas för att kunna genomföra detta projekt kommer dock att ersättas. Alla dessa merkostnader som hamnar på enskilda husägare är bekräftade med trafikverket.

Per nu får du stå upp för oss kommuninvånare och stoppa detta vansinniga projekt med en tunnel genom Mölnlycke med förödande konsekvenser och fortsätta jobba med de andra alternativ som tagits fram där påverkan är betydligt mindre negativ för Mölnlyckeborna. Det måste bli tydligt mot alla beslutsfattare att Härryda kommun inte accepterar en tunnel genom Mölnlycke oavsett station eller ej.

Mvh mycket orolig Mölnlyckebo

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Annons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.