Plan för ny skola i Djupedalsäng - Mölnlycke


Denny Bågenholm 2022-05-30

Det planeras en ny skola i djupedalsäng.
Bild:Härryda Kommun
Det planeras en ny skola i djupedalsäng.

HÄRRYDA | Planen för en ny F-9-skola i Djupedalsäng engagerar Mölnlyckebor. Under förra samrådet kom det in hundratals synpunkter och vissa av dem har Härryda kommun tagit hänsyn till i ett bearbetat förslag som du under granskningsperioden kan lämna synpunkter på. Fram till 23 juni kan du tycka till.

Målet med detaljplanen är att ta reda på om en ny skola är möjlig att bygga på en gammal grusplan och skogsområde i Djupedalsäng i Mölnlycke och samtidigt uppfylla bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken.

En av de viktigaste frågorna i planarbetet är att säkerställa att elever i skolan har den utomhusyta som de behöver och att det också finns tillräckligt med fria ytor för lek och rörelse även för de elever och barn som redan är i området.

Åsikter om annat än platsen
Flera synpunkter gällde platsens lämplighet för en skola och politiska frågor. Många åsikter handlade om den aktör som den politiska majoriteten vill möjliggöra en skola för, Internationella Engelska Skolan (IES). Andra frågor handlade om hur en ny grundskola påverkar nuvarande skolplatser i kommunen. Frågor som handlar om påverkan på kommunal ekonomi, befolkningens utveckling och antalet skolplatser hänvisar förvaltningen till politiker i Härryda kommun. De ryms inte i projektet om att utreda en skolbyggnad på en föreslagen plats.

Utifrån det bearbetade materialet bedömer kommunen att det är möjligt att gå vidare med processen för att göra det möjligt att bygga en ny skola på platsen. Efter samrådet är processen nu framme vid granskningsskedet.Om detaljplanen så småningom blir antagen och får laga kraft kan en ny skola finnas på platsen tidigast år 2026, skriver kommunen i ett pressmedelande.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.