Härryda får miljonstöd av MSB


Denny Bågenholm 2023-01-09

Mölndalsån har sitt källområde kring Nedsjöarna i Hindås. Därefter tar Mölndalsån följande väg genom Mölnlycke.
Bild:Härryda Kommun
Mölndalsån har sitt källområde kring Nedsjöarna i Hindås. Därefter tar Mölndalsån följande väg genom Mölnlycke.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar att betala ut ett stöd till Härryda kommun på drygt 4,3 miljoner kronor efter en ansökan. Pengarna ska gå gör att minska risken för översvämning av Mölndalsån.

 

Mölndalsån är ett av de största vattendragen i Härryda kommun. Ån har sina källor i Hindås och rinner genom Mölndal och Göteborg ut i Göta älv. Ån har muddrats Mölnlycke för att minimera risk för översvämning.

Härryda kommun har ansökt om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Ansökan avser åtgärder vid Mölndalsån genom Mölnlycke för att minska risken för översvämning. Projektet blev billigare än förväntat och därmed betalar MSB ut ett lägre belopp än det tidigare beslutade beloppet för att finansiera maximalt 60% av åtgärdens kostnad. Åtgärderna är nu genomförda och redovisade till MSB i form av slutbesiktningsprotokoll och ekonomisk sammanställning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar med stöd av förordning om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor att bevilja Härryda ett bidrag om 4 328 315 kronor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beviljade under 2020 Härryda kommun ett bidrag på 14 592 000 kr. I samband med det beslutet utbetalades 50 procent.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.