Planerna på parkväg genom Finngösaravinen läggs ned


Jonas Bengtsson 2021-08-20

<span>Den rosa markeringen visar det område med Finngösaravinen som planprogrammet för centrala Sävedalen omfattar.</span>
Bild:Pressbild/Partille kommun
Den rosa markeringen visar det område med Finngösaravinen som planprogrammet för centrala Sävedalen omfattar.

PARTILLE Diskussionerna om en bilväg genom Finngösaravinen har pågått sedan 1970-talet. Men efter tisdagens kommunstyrelsemöte har de storslagna planerna nu krympt till att i stället fokusera på en stegvis infrastrukturutveckling för resandet utan bil.

Vi har gått till botten i frågan och grundligt utrett behovet av en ny väg genom Finngösaravinen. Vi finner att det går att utveckla Sävedalen utan att bygga Finngösa Parkväg i detta skede. Utvecklingen ska även ske i mindre skala än vad som föreslagits i planprogrammet för södra Sävedalen, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M), i ett pressmeddelande, och fortsätter:

 Vi vill stärka och utveckla lokalsamhället Sävedalen. Genom att hålla nere exploateringsgraden kan vi ta till vara på småskaligheten och andra kvalitéer som är utmärkande för området.

Planerna på Finngösa Parkväg läggs nu ned, men ska även behandlas på kommunfullmäktige, och samhällsbyggnadskontoret föreslår nu bland annat att ett så kallat mobilitetsprogram för Sävedalen ska tas fram – ett åtgärdspaket med ett antal projekt som tillsammans verkar för hållbart resande i kommundelen.

För att lyckas krävs sammanhållen och medveten planering som kombinerar fysiska åtgärder, som säkrare skolvägar och förbättrade gång- och cykelbanor, med stimulansåtgärder som påverkar folk att välja andra sätt att resa än bilen. Till exempel satsningar på bilpooler och förbättrad kollektivtrafik. Det är också viktigt att planeringen sker ihop med Sävedalsborna, säger samhällsbyggnadschef Sofia Hellberg.

Jonas Mårdbrink, gruppledare för Moderaterna i Partille:

– Nyttan med en ny väg kan i dagsläget, och den överblickbara framtiden, inte motivera de kostnader och ingrepp i naturmiljö som det skulle innebära. Skulle det visa sig att trafiksituationen i Sävedalen försämras och blir överansträngd så går det att i framtiden återuppta planerna, men som läget är nu så stänger vi alltså den dörren under överskådlig tid.

 


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.