Jättelokan i Sävenäs måste bort


Denny Bågenholm 2023-04-05

Den är vacker men ställer till stora problem för andra arter. Dessutom är den med på EU:s lista över invasiva arter som alla medlemsländer ska bekämpa. Nu ber Länsstyrelsen i Västra Götaland markägare som har jättebalsamin på sina marker att ta bort den.
Bild:Marie-Louise Fagerström
Den är vacker men ställer till stora problem för andra arter. Dessutom är den med på EU:s lista över invasiva arter som alla medlemsländer ska bekämpa. Nu ber Länsstyrelsen i Västra Götaland markägare som har jättebalsamin på sina marker att ta bort den.

PARTILLE | Nu måste jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla bort från markerna. Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar just nu brev till alla fastighetsägare som kan ha de invasiva växterna jättebalsamin, jätteloka eller gul skunkkalla på sin mark.

– De här tre arterna är invasiva och kostar oss massor. Både ekologiskt och ekonomiskt, säger Klara Jansson, biolog på Länsstyrelsen.


 

Framförallt Jättelokan finns i stor utbredning utefter Säveån och det är sedan 2015 förbjudet att låta den växa på sin mark. Breven skickas ut till fastigheter där någon rapporterat in fynd av jättebalsamin eller jätteloka till databasen Artportalen under år 2022. Länsstyrelsen vill med breven informera om fastighetsägarnas ansvar för att bekämpa växterna och ge råd om hur man kan göra det. Skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla orsakar stor skada på ekosystemen och i många fall också stor ekonomisk skada. När det gäller jätteloka kan växten dessutom skada huden på människor och djur. De sprider sig väldigt lätt och kan ta över stora områden. När de väl har fått fäste är det svårt att stoppa dem från att breda ut sig. Samtliga tre arter omfattas alla av EU:s förordning om invasiva främmande arter, vilket bland annat innebär att det är förbjudet att låta dem växa, fortsätter hon.

– Jättebalsamin och jätteloka finns tyvärr redan på många platser i hela länet. Därför behöver många hjälpas åt för att se till så att de inte sprider sig ännu mer i landskapet. Gul skunkkalla, som får enorma konsekvenser för livet i och vid de vattendrag där den sprider sig, har vi fortfarande möjlighet att helt utrota. Vi vill helt enkelt uppmuntra alla fastighetsägare som har de här arterna på sin mark att gå ut och ta bort dem, säger Klara Jansson.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.