Över 200 färre anställda i Partille


Owe Mabäck 2021-09-29

PARTILLE | Enligt SCB har coronapandemin rört om på arbetsmarknaden i Sverige. I Partille kommun hade färre arbete under första halvåret 2021, jämfört med året före. Framför allt inom handel och reparation har antalet anställda minskat.


Under januari till juni i år hade 18 585 av invånarna i Partille kommun en anställning. Det är 225 färre än motsvarande period 2020 (motsvarande −1,2 procent).

– Av Sveriges 290 kommuner är det endast i 92 som antalet anställda har ökat under första halvåret i år. De främsta faktorerna bakom utvecklingen är kommunernas geografiska läge samt näringslivsstruktur, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

Bland kommunerna i Västra Götalands län sticker Strömstad ut med störst nedgång (−8,4 procent), medan Munkedal haft den största uppgången (+0,7 procent).

Olika utveckling i olika branscher

Det är framför allt inom handels- och reparationsbranschen som antalet anställda har minskat i Partille. Under januari till juni anställde branschen sammanlagt 2 355 personer. Det är 89 personer färre än året före (−4 procent).

– Det här är en utveckling vi även ser i riket som helhet. Handel och reparation är ett exempel på en av de branscher som sysselsätter färre i dag än för ett år sedan. I hela Sverige handlar det om ett tapp på närmare 2 100 personer, säger Fredrik W Andersson.

Däremot var det fler Partillebor som hade arbete inom framför allt byggnadsbranschen under årets första sex månader (+7 procent).

Färre anställda i landet som helhet

Enligt AGI-uppgifterna föll antalet anställda med 1,5 procent i Sverige under 2020 jämfört med 2019. Det motsvarar 72 300 anställda.

– Men då ska vi komma ihåg att arbetsmarknaden började påverkas av pandemin först i mars 2020, och då svagt, säger Fredrik W Andersson.

Ändå syns stora skillnader i flera kommuner mellan de jämförda perioderna. I Lekeberg (+2,9 procent), Hofors (+2,2) och Burlöv (+2,1) ökade antalet anställda i relativa mått mest i landet. I Strömstad (-8,4), Eda (-4,7) och Jokkmokk (-4,2) minskade de mest.

– Relativt sett har mindre städer tappat mer än större städer och storstäder. De tre kommuner som haft den absolut största procentuella nedgången av anställda personer är gränskommuner mot Norge, säger Fredrik W Andersson.

Utveckling inom de största branscherna i Partille kommun

Bransch

Anställda jan–juni 2020

Anställda jan–juni 2021

Förändring

Byggverksamhet

1 204

1 285

+7 % ▲

Utbildning

1 964

2 035

+4 % ▲

Informations- och kommunikationsverksamhet

938

964

+3 % ▲

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 111

3 088

−1 % ▼

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1 988

1 964

−1 % ▼

Tillverkning

1 821

1 798

−1 % ▼

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

1 289

1 269

−2 % ▼

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

986

968

−2 % ▼

Transport och magasinering

1 005

969

−4 % ▼

Handel, inklusive reparation av motorfordon

2 444

2 355

−4 % ▼


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.