Årskrönika från kommunstyrelsens ordförande


Redaktionen 2021-12-24


PARTILLE | Snart är det dags att lägga ännu ett år till handlingarna, tyvärr blev även 2021 ett ”coronaår”. Restriktioner och att hålla i, hålla ut och hålla avstånd har blivit något av vår vardag. 


Så även att ställa om, istället för att ställa in. Samtidigt som det är både jobbigt och oroande är det fascinerande att se hur anpassningsbara vi är, kanske för att vi helt enkelt inte har så mycket att välja på. Kommunens personal och verksamheter är väl värda en eloge då de trots den tuffa situationen gjort ett fint arbete med att ge service till våra invånare.

Under året har vi fortsatt att vässa vårt hållbarhetsarbete. Vi har jobbat på med de klimatlöften vi tecknat tillsammans med Västra Götalandsregionen, och vi har tecknat 16 löften (av 20) för 2022. Glädjande ser vi resultat, i ex tidningen Fokus som rankar kommuner där det är bäst att leva. Där hamnar Partille på plats 15 (av 290 kommuner) i det samlade omdömet, plats 12 när det gäller demokrati och på området miljö har vi glädjande klättrat från plats 67 till plats 18.

Efter sommaren installerades kameror i kommunhuset, för att öka tryggheten för vår personal och motverka stölder och inbrott. Som en del i det brottsförebyggande arbetet och för att öka tryggheten kring Partille Centrum har vi under hösten skickat in en ansökan till Integritetsmyndigheten (IMY) om att få sätta upp trygghetskameror vid 4 ställen i centrum. Förhoppningsvis får vi svar på vår ansökan till våren/sommaren 2022.

Vi har under året tagit kliv framåt i digitaliseringen, ex inom bygglovsenheten och som ett steg i att förbättra servicen för våra företag har vi infört en företagslots som visat sig vara så bra att många kommuner i Sverige nu visar ett stort intresse av denna tjänst.

Tittar vi på ekonomi så kommer kommunen att göra ett stort positivt resultat. Det strukturella resultatet ser i nuläget ut att landa på 82 mnkr (resultat justerat för engångsintäkter och engångskostnader), vilket är 63 mnkr bättre än vad vi hade budgeterat. Den stora avvikelsen hänger främst ihop med ökade skatteintäkter och statsbidrag. Nedgången i konjunkturen pga Covid-19 blev initialt inte så långvarig som man först trodde, likaså gick återhämtningen av tillväxten snabbare än förväntat. Dock vet vi att vi fortsatt är i en pandemi och att läget snabbt kan förändras. Detta såg vi så sent som i förra veckan då vi fick senaste skatteprognosen, som visade nedgång i skatteintäkterna om man jämför med prognosen vi fick i september. Det goda resultatet som vi gör i år kommer att behövas för att finansiera kommande investeringar, pensionskostnader mm

En del av er har kanske läst om de diskussioner vi under en tid fört med Sten och Ström angående att komma igång med planerna för Kyrktorget. Idag känns området både grått och otryggt, och flera byggnader är tomma och står och förfaller. Glädjande nog finns det flera intressenter som vill köpa Allum och tillhörande fastigheter runt Kyrktorget. Det vore väldigt positivt för Partille om en affär gick igenom och att kommunen tillsammans med en ny fastighetsägare kunde påbörja arbetet med detaljplaner så att utveckling runt torget kan påbörjas.

Det är nog fler än jag som med viss förundran och ledsamhet följt det som hänt under hösten i rikspolitiken. Personligen tycker jag att det är positivt att Mp lämnat regeringen men tyvärr tror jag det stärker deras möjlighet att hänga kvar i riksdagen även nästa mandatperiod. Ledsamhet lägger jag i den cirkus som pågått, Sverige fick sin första kvinnliga statsminister som 7 timmar senare avgick....ja det är en märklig tid och man funderar mycket kring hur detta påverkar förtroendet för politiken i stort. I Partille har vi det tack och lov bättre, även om vi också har våra utmaningar. Vi har i stort ett gott klimat, har oftast respekt mellan partierna när vi tycker olika och bråkar sällan för bråkandets skull utan försöker hitta bra vägar framåt för kommunens bästa.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi som är politiska företrädare har ett intensivt valår framför oss där vi ser fram emot att få samtala med er väljare.  

Marith Hesse (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Skriv utTrädnu

Lille grisen

Annons
Golden CV


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.