Minskade växthusutsläpp i alla våra tre kommuner


Denny Bågenholm 2022-10-04

Bild:Nyhetsbyrån Siren

Bild:Nyhetsbyrån Siren

Bild:Nyhetsbyrån Siren

I Härryda, Lerum och Partille har utsläppen av växthusgaser minskat mellan 2005 och 2020, visar siffror över beräknade utsläppsnivåer från statistikdatabasen Kolada. – De flesta kommuner har någon typ av klimatmål eller klimatstrategi, säger Andreas Hagnell, miljö- och energiexpert på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

 

– Det ser olika ut vad kommunerna gör, och det beror på de lokala och regionala förutsättningarna. Det finns hela skalan från att stötta näringslivets omställning, till att stötta invånarnas omställning till mer hållbar konsumtion, till att bygga nya stadsdelar som är hållbara och energieffektiva, till vad man gör i den egna verksamheten, säger Andreas Hagnell.

På riksnivå har utsläppen av växthusgaser per invånare gått från 7,4 ton koldioxidekvivalenter 2005 till 4,5 koldioxidekvivalenter 2020. Det totala utsläppet i Sverige har under samma period minskat från cirka 67 miljoner ton till drygt 46 miljoner ton.

Kommunsiffrorna har beräknats av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. Industriverksamhet, vägtrafik eller en stor andel jordbruk kan ge höga utsläpp i en kommun. Utsläppen säger inget om klimatpåverkan från enskilda personers konsumtion.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.