Lägenheter med kallhyra hotar hyresgästers ekonomi


Denny Bågenholm 2022-10-14


Dåligt isolerade lägenheter som läcker energi hotar ekonomin för tusentals västsvenska hyresgäster som har kallhyra. Nu behövs gemensamma samhällsinsatser för att skynda på omställningen mot mer energieffektiva boenden i hyresrätt.

Kallhyra innebär att hyresgästen får stå för hela kostnaden för värme och varmvatten i sin lägenhet. De flesta av de tusentals lägenheter som har kallhyra i Västsverige är byggda i en tid då energiprestanda inte var en prioriterad fråga. Lägenheterna läcker energi och höga elräkningarna hotar nu många hyresgästers ekonomi eftersom de själva inte kan påverka sin energiförbrukning.

– Hyresvärdarna har idag heller inga starka incitament att energieffektivisera eftersom det är hyresgästerna som har kallhyra står för värmekostnaden. De här begränsningarna innebär att kallhyra blivit en omodern lösning som bostadsmarknadens parter med gemensamma krafter borde försöka fasa ut, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Allmännyttiga Förbo har cirka 1 200 lägenheter med kallhyra i Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal. Bolagets VD säger sig vara beredd att omprioritera renoveringssatsningarna på grund av de höga elpriserna och påskynda energieffektiviseringen av de hus som har kallhyra genom till exempel tilläggsisolering och ny teknisk utrustning.

Det vore välkommet om fler kommuner som till exempel Varberg, Mölndal, Öckerö, Orust och Tjörn följer Förbos exempel och låter sina bostadsbolag ta sitt samhällsansvar mot ett mer hållbart boende.

De som äger sin bostad kan idag påverka sin energiförbrukning genom att tilläggsisolera och skaffa solpaneler, dessutom med bidrag från staten. Det kan inte de som hyr sin bostad göra. Det är ytterligare ett starkt argument för att kostnaden för att energieffektivisera vårt befintliga bostadsbestånd inte ska bäras av hyresgästerna, utan samhället gemensamt.

– Vi anser därför att det även behövs ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastigheternas energiförbrukning samtidigt som hyrorna kan hållas nere vid stora renoveringar. Det ligger i allas intresse att minska energiförbrukningen och inte elda dyrt för kråkorna, säger Carl-Johan Bergström.

Ungefär 1200 lägenheter finns med kallhyra i Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal där är Förbo hyresvärd. I Partille är det 150 lägenheter med exempelvis PartilleBo som Hyresvärd, enligt statistik från Hyresgästföreningen.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.