Vaccinationskrav för vårdpersonal skjuts på framtiden


Aron Mikael Sik 2022-01-28

<div class=\
Bild:Aron Mikael Sik

Kommunalråd Christian Eberstein (KD) menar att kommunen behöver mer betänketid innan man fattar beslut om att införa vaccinationskrav för vård- och omsorgspersonal.LERUM | Kommunstyrelsen beslutade vid senaste sammanträdet om att låta bordlägga frågan om ett eventuellt krav på vaccination för nyanställda inom vård och omsorg. "Frågan är inte helt enkel att besluta om och vi ser att det behövs mer tid att fundera igenom beslutet", säger Christian Eberstein (KD), kommunalråd med särskilt ansvar för vård- och omsorgsfrågor.


Kommunstyrelsen (KS) beslutade tidigare i höstas att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa vaccinationskrav inom vårdnära arbete. Förslaget var då tredelat. Den första delen handlade om att införa vaccinationskrav direkt för personal som arbetar med sköra patienter och omsorgstagare.

– Det kan röra sig om personer som är särskilt infektionskänsliga. För detta finns alltså sedan tidigare ett beslut och kommer att tillämpas i verksamheterna. Resterande två delar av det ursprungliga förslaget bordlades för att ge tid att kunna resonera närmare givet den information förvaltningen tagit fram i sin utredning, säger Christian Eberstein.

Förvaltningens utredning belyser kravet på omplacering av ovaccinerad personal utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från ansvariga myndigheter med hänsyn till den anställde. Utredningen presenterades på KS i mitten av december. Flera andra kommuner har infört ett liknande krav, bland annat Uddevalla, Eslöv, Bollnäs, Karlshamn och Haninge kommun.

– Det är en fråga som både handlar om den enskildes integritet och vårt ansvar mot våra omsorgstagare i våra verksamheter, fortsätter Eberstein.

I utredningen konstatrar förvaltningen att de åtgärder som redan tillämpas i verksamheterna för vård- och omsorg har haft mycket god effekt på smittspridningen. De bedöms som tillräckliga utifrån syftet att minimera smittspridning. Varför ska man då utreda det vidare? Eftersom Folkhälsomyndigheten klassar covid-19 som en av få samhällsfarliga sjukdomar, och då det fortfarande råder en pandemi menar kommunen att de måste vidta ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen bland de mest sköra. Lerums kommun har ansvar för våra äldre inom hemtjänsten och särskilda boenden, och där återfinns de som är mest utsatta för svår sjukdom och död av covid-19.

– Vi har, som kommun, anställt personal för att ta hand om denna grupp. Därför är det rimligt att fundera på vilka krav och åtgärder vi kan ställa och vilka åtgärder vi kan genomföra för att ta hand om våra äldre. Det är särskilt viktigt i ett skede då smittspridningen skjuter i höjden, säger Christian Eberstein.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen/


Tipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.