Stäng av bilen när du parkerat!


Redaktionen 2021-09-04


LERUM | Lerums kommun har fått in synpunkter om att fordon står på tomgång längre stunder. Tomgångskörningen bidrar till både försämrad miljö och hälsa. De orsakar buller och avgaserna hittar in i bostäderna genom öppna fönster, dörrar och ventiler.


I Lerums kommun finns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa, som reglerar tomgångskörning. Läs mer på lerum.se: https://www.lerum.se/.../lokala-foreskrifter-for.../
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1minut.
Detta gäller inte
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel trafikkö
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning, på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.