Socialdemokrater på frammarsch i Härryda


Lars Gahrn 2023-05-05

SSU-ordföranden William Kroon Adill krävde gratis skolfrukost till skoleleverna. Karl-Petter Thorwaldsson, tidigare näringsminister, var huvudtalare under förstamajfirandet.
Bild:Lars Gahrn
SSU-ordföranden William Kroon Adill krävde gratis skolfrukost till skoleleverna. Karl-Petter Thorwaldsson, tidigare näringsminister, var huvudtalare under förstamajfirandet.

HÄRRYDA | Första maj var småregnig och kylig, men röda fanor utanför Hulebäcksgymnasiet lyste i gråvädret. I Hulebäcksgymnasiets matsal firade Socialdemokraterna i Härryda första maj. Talare i Härryda och Alingsås år 2023 var Karl-Petter Thorwaldsson, känd som LO-ordförande och minister. Han började sin bana inom SSU och har både lång erfarenhet och djupa kunskaper. Hans tal var faktaspäckat, kraftfullt och medryckande.

 

Svensk socialdemokrati började 1881 i Malmö, då skräddaremästare August Palm höll föredraget ”Hvad vilja Socialdemokraterna?”. Han hade lärt sig skräddaryrket och socialdemokratins idéer i Tyskland och Danmark. År 1881 utvisades han från Danmark på grund av sina förgripliga åsikter. En av hans förgripliga åsikter var, att alla människor har samma värde. Så tyckte inte makthavarna, och även de fattiga ställde sig tvivlande till detta budskap. August Palms uppfattning slog dock igenom och blev vägledande för socialdemokratin. Genom sina kollektivavtal ser LO till, att alla, som arbetar med samma uppgifter inom ett yrke, har samma lön. Alla människor får samma vård och samma förmåner. På senare år har det dock kommit en politisk våg, som gör skillnad mellan folk och folk. Detta oroade och upprörde Thorwaldsson:

Det första, som den nya regeringen gjorde, var att sänka skatterna för höginkomsttagarna. Därmed saknas pengar till kommunala bidrag. Följden blir besparingar inom vård och omsorg. Vårdbiträden och annan sjukhuspersonal behövs på sina arbeten och skall inte gå hemma arbetslösa. Det är helt enkelt korkat att betala a-kassa till dem istället för lön. Den nya regeringen vill stoppa subventionerna till byggsektorn, fastän 200 av landets 290 kommuner har bostadsbrist. Det är helt enkelt korkat att skicka hem snickare med a-kassa. Varje snickare i verksamhet skapar arbete åt fyra andra arbetare. Skapar man arbetslöshet, ”går skatteintäkterna ner i källaren”. Den nya regeringen vill skicka hem myndighetschefer och ledamöter i universitetsstyrelserna, men socialdemokratin står för forskningens frihet. Den nya regeringen vill halvera bidragen till vuxenutbildningen, alltså studieförbund och folkhögskolor, men det är mycket viktigt, att så många som möjligt lär sig så mycket som möjligt. Det är farligt för makthavarna, om medborgarna får kunskaper, så att de kan begripa, pröva och ifrågasätta vad som görs. Thorwaldsson har arbetat mycket inom ABF och känner därför studiernas betydelse för folkrörelserna.

En viktig inkomstkälla för folkrörelserna är lotterierna. Nu vill emellertid den nya regeringen förbjuda politiska partier att anordna lotterier. Detta skulle drabba arbetarrörelsens ekonomi hårt. Thorwaldsson var mycket upprörd över detta förslag. Tack vare stöd och bidrag klarade sig svensk ekonomi genom pandemin. Vi bör hjälpa med bidrag och inte dra undan dem. Vi här i Sverige har blivit bäst i världen på grön omställning, och denna omställning måste fortsätta, inte dämpas eller hejdas. Karl-Petter Thorwaldsson hyllade i detta sammanhang Anna Lind, som var före sin tid genom att uppmärksamma och stödja miljörörelsen. Hon arbetade även för mänskliga rättigheter. Därmed hade Thorwaldsson slutit cirkeln från Palm till Lind. Något arvode hade han inte begärt, men Socialdemokraterna i Härryda satte i hans namn in en gåva på Anna Linds minnesfond.

SSU-ordföranden William Kroon Adill höll ett kort anförande om de ökande klyftorna i samhället. SSU-medlemmar födda under 1900-talets sista årtionde och 2000-talets första årtionde har upplevt, att skillnaderna i samhället har ökat, oavsett vilken regering som har suttit vid makten. William framhöll, att ingen naturlag orsakade detta. Med vilja och kamp kan vi ändra förhållandena. Vi har inte råd med fler orättvisor. Han krävde gratis skolfrukost åt skolans elever. God och näringsrik mat ökar elevernas möjligheter att följa med i skolarbetet. Mätta elever är också lugnare och mindre stökiga i klassrummen.

Socialdemokraternas vallokomotiv Patrik Linde höll ett kort och kraftfullt anförande. På första maj 2022 gällde det att lägga upp valarbetet, så att Socialdemokraterna kunde vinna valet. Man föresatte sig att hålla torgmöten och knacka på 4 000 dörrar i kommunen för att tala med Härrydaborna. Många tyckte, att dessa idéer var galna. "Det där kommer vi aldrig att lösa", sade de. Partiet höll dock sina torgmöten och knackade på, inte 4 000, utan 6 500 dörrar. Till slut lär valarbetarna ha drömt mardrömmar om dörrar. Patrik Linde tröstade dem skämtsamt med löftet, att de inte skulle behöva knacka på dörrarna utanför Landvetters centrum. (Dessa dörrar är som bekant fristående konstverk utan någon lägenhet bakom.)

I valet erövrade Socialdemokraterna fyra nya mandat. Nu har de borgerliga inte längre majoritet i Härryda. Socialdemokraterna har fått igenom sin budget. För att vinna valet 2026 är dörrknackning modellen, framhöll Patrik Linde. Början gjordes redan samma dag, alltså första maj 2023, i bostadsområdet Säteriet. Här är Socialdemokraternas röstetal högt, men valdeltagandet har sjunkit. Det gäller nu att tala om för Säteriets invånare, att det är viktigt att rösta, och att låta dem känna, att de är en del av samhället. "Idag gör vi avstamp för valvinst 2026", avslutade Patrik Linde.

Trubaduren Pablo Copa Hansson sjöng och spelade, och han fick stor uppskattning. Kaffe och bullar serverades. Rosor delades ut till alla mötesdeltagare. De församlade hade fått uppleva både medvind och god kampanda.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.