Produktiviteten måste lyfta om vi ska förbli ett rikt land


Marith Hesse (M), Jörgen Warborn (M) 2023-06-25

Ekonomin är på allas läppar i dessa tider. Pengarna i plånboken räcker till allt mindre och oron över prisökningar, räntehöjningar och huruvida elpriserna ska sticka iväg igen håller många vakna om natten. Enligt EU-kommissionens prognos förväntas Sverige i år ha lägst tillväxt i hela EU.

Den moderatledda regeringen har på kort sikt gjort mycket för att stötta medborgare och företag. Elstödet, lägre drivmedelspriser och riktade stöd till barnfamiljer med små marginaler kommer mildra krisen för de mest utsatta. Men vi inser att det enda sättet att långsiktigt förbättra situationen är djupgående strukturreformer som minskar regelbördan, gör det enklare för småföretagare och stärker Sveriges konkurrenskraft. Produktiviteten, d.v.s. hur effektivt vi producerar varor och tjänster, måste förbättras. Sveriges årliga produktivitetsökning har minskat med två tredjedelar, och är för de senaste tio åren under en procent i genomsnitt. Vi blir omsprungna av vassare konkurrentländer och om trenden fortsätter blir vi ett fattigt land.

Därför tillsatte regeringen en produktivitetskommission i slutet av april. Kommissionens syfte är att ta fram förslag för att stärka produktiviteten i såväl offentlig som privat sektor. Genom en högre produktivitet får vi fler och bättre varor och tjänster för varje arbetstimme. Samtidigt kan vi maximera nyttan av varje skattekrona i den offentliga sektorn och kan i gengäld minska skattetrycket, vilket skulle sätta ytterligare fart på tillväxtspiralen.

Kommissionen kommer också se över en rad områden, men det allra viktigaste är näringslivets villkor. Högsta prioritet borde vara att minska regelbördan för svenska småföretagare, så att de helhjärtat kan fokusera på att bedriva sin verksamhet och inte behöver hantera en aldrig sinande ström av pappersarbete. Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Småföretagen representerar därmed vår största potential för att stärka produktiviteten, skapa jobb och boosta tillväxten.

Partille är redan en inspirationskälla för resten av landet när det kommer till att underlätta för småföretagare. Vi har exempelvis en lätt navigerad och innovativ digitalplattform i vår företagslots som vi har utvecklat och försätter utveckla för våra företagare, vi har täta dialoger med den lokala Företagarföreningen och fokuserar på att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. Sådana initiativ har bidragit till att Partille både har ett bra näringslivsklimat och god service enligt olika enkäter. Vi moderater kommer fortsätta arbetet för att minska regelbördan och göra det enklare för alla småföretagare i Partille, Sverige och Europa.

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille kommun

Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Annons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.