Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Ny gång- och cykelbro planeras över E20 i Partille centrum


Denny Bågenholm 2022-11-15

Den nya gång och cykelbanan ska ligga strax norr om Partille Arena.
Bild:Partille Kommun
Den nya gång och cykelbanan ska ligga strax norr om Partille Arena.

PARTILLE | För att öka tillgängligheten i Partille centrum och knyta ihop centrumbebyggelsen på båda sidorna av E20, undersöker kommunen möjligheten att bygga en gång- och cykelbro över motorvägen. Tanken är att bron ska vara på plats när kommunens nya simhall öppnar vid Arenatorget.

 

Förstudien för gång- och cykelbron pågår. Den är avhängig av den detaljplaneändring som föreslås för området Partille Port bland annat för att möjliggöra byggandet av den nya simhallen och två nya parkeringshus i centrum.

– Vi skissar på en placering av bron i höjd med arenan som förbinder Arenatorget norr om E20 med Parallellvägen söder om motorvägen, säger kommunens projektledare Fredrik Winzell.

I förstudien undersöks förutsättningarna för bron, dess tänkta placering och hur bron ska se ut och kopplas ihop med befintligt gång- och cykelvägnät på båda sidor av motorvägen.

– Stor vikt vid gestaltningen av bron för att få till en trygg passage med stadsmässig känsla.

Förstudien tar sin utgångspunkt i Målbild Partille centrum 2035 som tagits fram som ett stöd för den framtida centrumutvecklingen. Målet är ett sammanlänkat Partille centrum med plats för fler och att stötta skapandet av trygga miljöer och ett attraktivt stadsliv.

– Med bron länkar vi samman norra och södra centrum och underlätta möjligheterna att gå, cykla till arbete, service, fritidsaktiviteter och besöksmål i centrum, säger Fredrik Winzell.

Om förutsättningarna är de rätta och förstudien faller väl ut, kan gång- och cykelbron vara på plats 2026.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.