Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Lättare att bygga runt Landvetter flygplats


Denny Bågenholm 2022-11-03

Förslaget innebär att det kommer om det går igenom blir lättare att bebygga området runt Landvetter flygplats.
Bild:Denny Bågenholm
Förslaget innebär att det kommer om det går igenom blir lättare att bebygga området runt Landvetter flygplats.

HÄRRYDA | Härryda kommun har lagt ett förslag på lättade bestämmelser för mark kring flygplatsen. Idag är det inte möjligt att vare sig bygga ut eller sälja tomter på mark som omfattas av så kallade områdesbestämmelser.

 

Bakgrunden är att fastigheter en bit från Landvetter flygplats länge varit förbjudna att bygga ut eller stycka av eftersom de ligger på mark som klassats som områden för flygbuller.

Enligt Trafikverkets nya bullerutredningar är dessa områden nu mindre än de områden som de restriktiva områdesbestämmelserna täcker. Med lättnaderna öppnas nya möjlighet för fastighetsägare och företag att bygga till sina hus eller bygga nya lokaler.

Fram till 16 november har invånarna i kommunen chansen att tycka till om planen för att upphäva områdesbestämmelserna kring flygplatsen. Området allra närmast flygplatsen har höga bullernivåer. Eftersom det även är klassat som riksintresse-område finns restriktioner för framför allt bostäder kvar där.

Läs mer på härrydas webbplats >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.