1 400 nya skolplatser och nya förskolor i varje ort


Aron Mikael Sik 2023-05-31

\
Bild:Lerums Kommun
"Större och utbyggda skolenheter skapar fler arbetsmöjligheter" säger Viktor Lundblad och Renée Bengtsson.

LERUM | Majoriteten ville ta ett helhetsgrepp kring för- och grundskola och gav därför, i deras gemensamma budgeten för år 2023, utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en ny utvecklingsplan för hela kommunen. Planen är nu klar och omfattar nuläget, prognoser för befolkning och kommande behov av för- och skolplatser.

 

Planen benar ut behovet av nya platser inom både för- och grundskola. Tio förstudier på nya förskolor ska startas under året och 1 400 nya skolplatser ska komma till de kommande åtta åren. Majoritetens representanter Viktor Lundblad (M) och Renée Bengtsson (S) menar att ambitionen sticker ut i Göteborgsregionen.

– I flera av våra grannkommuner gör de tvärtom, och lägger ner skolor, till exempel i Göteborg och Stenungsund. Vi har tagit ansvar för ekonomin i Lerums kommun och har därför utrymmet i budgeten för att utveckla våra förskolor och skolor istället, säger Lundblad (M)

Men nya förskolor och skolplatser är väl alltid vägt mot den väntade befolkningsökningen?
Den här handlingsplanen är unik och grundas på en motion som vi la in i vår gemensamma budget med Moderaterna och som därmed nu är med i verksamhetsplanen för utbildningsnämnden. Det som är nytt är att det bygger på samarbete, att sektorerna i kommunen ska gå hand i hand, i det här fallet är det samhällsbyggnad och utbildning. Vi har byggt för mycket utan att tänka på skolstruktur tidigare, bland annat i Norra Hallsås, säger Renée Bengtsson. 

Tanken är att nya förskolor ska öppna i hela kommunen. I Olstorp står en ny klar och redo att öppna till höstterminen och ytterligare en i Bäckamaden kommer att tas i drift mot slutet av nästa år. Det ska även byggas nya i Lerum, Gråbo och Floda. Med i planerna finns även en fristående förskola på Växthustomten i Floda, därtill ska en ny förskola byggas i samband med byggnationen av Aspen strand.

– Behovet har vi nu benat ut nu mot den analys man gjort i nämnden.  Alltså hur många elever behöver de ta emot i respektive del av kommunen. Nu kan vi ta nästa steg och förverkliga den här byggnationen i och med handlingsplanen som vi fattat beslut om, fortsätter Renée.

De nya förskolorna ska inrymma sex till åtta avdelningar, minimum fyra avdelningar, vilket är en bestämmelse från förvaltningen. Man ska även ta med etableringen av fristående förskolor i den nya handlingsplanen. Även grundskolan omfattas av den nya handlingsplanen. Där är det dock inte nybyggnation som står för dörren utan fortsatt fokus på att bygga om och bygga ut befintliga skolbyggnader. Spadtaget för nya Torpskolan som togs i vintras ska ses som en föregångare till de övriga skolor som är aktuella i kommunen.

– Man tittar på alla befintliga och ser vad det finns för behov på den aktuella orten. Vi ska titta på Rydsberg nu, det blir lite olika koncept beroende på hur skolbyggnaderna ser ut och vilket behov som finns, fortsätter Renée.

– De båda politikerna vill också lyfta fram kommunens betydelse som arbetsgivare i den nya handlingsplanen. Man ska kunna erbjuda goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom förskolan och grundskolan och förbättra förutsättningarna för speciallärartjänster, med bättre lämpade lokaler och specialsalar.

– Större och utbyggda skolenheter skapar fler arbetsmöjligheter vilket gör att man inte är lika beroende av tillfälliga anställningar och därmed minskar personalomsättningen. Vi har hela Göteborgsregionen som konkurrent för anställningar i för- och grundskola och med det här gemensamma helhetsgreppet om för- och grundskola ger oss bättre förutsättningar att erbjuda goda arbetsmöjligheter, säger Viktor Lundblad (M).

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.