Det blir ingen skyddsjakt på fiskmåsar i Partille


Denny Bågenholm 2023-05-30

Många fastigheter i centrala Partille, Vallhamra och Sävedalen drabbas numera av attacker från ilskna fiskmåsar under häckningsperioden. Något som inte existerade för 20 år sedan.
Bild:Denny Bågenholm
Många fastigheter i centrala Partille, Vallhamra och Sävedalen drabbas numera av attacker från ilskna fiskmåsar under häckningsperioden. Något som inte existerade för 20 år sedan.

PARTILLE | Partillebo har ansökt om att genomföra skyddsjakt på 50 fiskmåsar i Partille. Länsstyrelsen väljer att inte ge Partillebo rätt att skjuta av fiskmåsar utanför den ordinarie jaktsäsongen.

– Det är ett beslut vi måste anpassa oss till och hitta andra lösningar, säger Lena Moberg.


 

Partillebo har lämnat in tre ansökningar till Länsstyrelsen. Ansökningarna gäller fastigheter där man historiskt har haft problem och där man befarat att man skulle få problem med fågelattacker även i år.

Klagomål från hyresgäster gäller exempelvis att fåglarna dyker mot personer och bajsar, fåglarna stjäl mat från borden när hyresgäster äter vid sina uteplatser och så vidare. Vid Vallhamraskolan har en person tidigare också pickats i huvudet av en mås. Partillebo skriver i ansökan att “fiskmåsarna attackerar gående och barn på lekplatser, och dyker ner mot människor som äter mat på sina uteplatser.”

– Partillebo har vidtagit förebyggande åtgärder som att exempelvis sätta upp rovfågelsiluetter och piggar på taken på ett antal fastigheter men tyvärr märker vi ingen större skillnad. Inför nästa år kommer vi eventuellt att ta hjälp av Anticimex. De hyresgäster i Björndammen som klagat har fått besked om att ansökan avslagits. Där säger också den servicetekniker som gjorde ansökan att problemen nu lagt sig lite, säger Lena Moberg, marknadschef Partillebo AB.

Länsstyrelsen har avslagit ansökningarna från områdeskontor Centrum och Björndammen.
– Vi har ännu inte fått något formellt beslut angående Sävedalens ansökan för Vallhamraskolan men troligtvis kommer även den ansökan att avslås. Vi har inte tänkt att överklaga länsstyrelsens beslut, säger Lena Moberg.

Ni jagar fiskmåsar under ordinarie jaktsäsong 11 augusti till 28 februari, räcker inte det?
– Det är inte då problemet uppkommer utan det är under häckningsperioden i slutet av maj och i början av juni, fortsätter hon. 

– Ansökan gällde våra lägenhetshus längs Galoppvägen, Gamla Kronvägen 17, Vallhamraskolan och Nedre Björndammen med adresserna Fångdammsvägen 2-26 och Krondammsvägen 1-81, sammanfattar Lena Moberg.

Fiskmåsar lägger sina ägg under april och maj för att sedan ruva på dem i upp till fyra veckor. Ungarna är flygfärdiga efter cirka en månad. Föräldrarna kan bli aggressiva under den tid då ungarna ska lära sig att flyga, eftersom de försöker försvara dem. De kan då flyga mot människor för att skrämma bort dem. Ett beprövat sätt att inte bli attackerad är att använda en keps där man satt på ögon och sedan sätter kepsen bakofram för att få “ögonkontakt” och då väljer fiskmåsen att inte attackera.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.