Dags för student(flak)


Denny Bågenholm 2023-05-23

Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Fast inte helt utan regler.
Bild:Arkivbild
Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Fast inte helt utan regler.

PARTILLE | Nu börjar snart studenten och förutom studentbal, nya kläder och fin mottagning krävs det minst tre timmar på ett lastbilsflak genom centrala Göteborg med högsta möjliga volym och fullt med hoppande studenter för att dagen ska bli komplett. Det finns dock lite saker att ha koll på.

 

Det har kommit skärpta studentflaksregler från och med i år. Vid årsskiftet förtydligades reglerna som gör det möjligt att genomföra flakåkning i samband med exempelvis studentfiranden. För att det ska vara tillåtet måste åkningen ske i direkt anslutning till själva arrangemanget.

Normalt är det inte tillåtet att åka med ett fordon och sitta på en plats som inte är inrättad för passagerare att sitta på. Det är inte heller tillåtet att färdas fler i ett fordon än vad det är registrerat för. Men Transportstyrelsen medger undantag från bestämmelserna om det sker i samband med en skolavslutning, karneval eller motsvarande.

Camilla Andersson är en av de som arbetar med Partille gymnasiums studentfirande och hon är tydlig med att skolans ansvar för eleverna slutar i samband med utspringet.
– Elevkåren eller studentkommittén har kontakt med det företag som kör studentflaken. Skolan har inget ansvar för detta utan det är ett avtal mellan elever och arrangören. Däremot hjälper vi till med kontakten mellan företaget och eleverna och vi samarbetar även med polisen och talar om när flaket åker och vilken väg de ska åka, säger hon.

Så om någonting inträffar på flaket kan inte skolan hjälpa till?
– Det är korrekt, avtalet gäller mellan arrangören och kunden och skolan har ingen del i det avtalet, säger Camilla.

Hur ser det ut på Partille gymnasium, åker alla flak?
– Nej, det gör inte alla. Vi har ett flak och där är det ungefär 70 studenter som åker, totalt har vi 110 studenter i år så det är en del som väljer annat firande, avslutar hon.

Lokalpressen har varit i kontakt med det företag som arrangerar de flesta studentflak i Göteborgsområdet  123student.se – flera gånger och bett dem svara på frågor eller ställa upp på en intervju utan resultat.

Transportstyrelsen har i ett pressmeddelande gått ut med vad som gäller 2023.
– Studentflaksåkning har en lång tradition i Sverige och vi tycker att den ska få finnas kvar. Samtidigt är det angeläget att vi minskar riskerna i så stor utsträckning som det är möjligt. Genom att följa våra regler menar vi att det är rimligt att det finns undantag för enstaka tillfällen. Skolavslutningar är ett exempel, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

För att undantaget ska gälla måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat får man inte vara för många på ett flak så att det kan uppstå någon fara. Det måste finnas skyddsräcken eller motsvarande som hindrar passagerare att falla av och säten eller bänkar ska sitta fast. Passagerarna ska också kunna kontakta föraren direkt om något händer. Används mobiltelefon måste samtalet vara uppkopplat under hela färden. Dessutom är hastighetsgränsen för ekipaget maximalt 20 km/tim.

Undantag gäller endast direkt i samband med arrangemanget, man får alltså inte åka flak  dagarna före eller efter själva studenten utan endast i samband med utspringet.

Detta gäller vid färd på flak eller släp (Källa transportstyrelsen)

Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.

Det ska finnas hållfasta skyddsräcken eller motsvarande anordning av tillräcklig höjd som hindrar att passagerare faller av. Dessa bör vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.

Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen och endast köras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.

Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren minst ha behörighet B och haft behörighet sedan två år.

Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:
Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.

Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.

Den som planerar färdvägen bör ta särskild hänsyn till miljözoner, strömförande ledningar, broar och andra hinder i höjd- och sidled samt framkomlighet i övrigt.

En eller flera "flakvärdar", som inte själva är med och firar, kan vara till hjälp med säkerheten under färd och för att öka tryggheten.

Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.