Svar till insändare från H-L Andersson, Sävedalen


Lena Moberg 2023-03-11


Partille Energi Näts effektavgift syftar till att stimulera kunder att använda el på effektivt genom att ha ett så jämnt uttag som möjligt som insändaren skriver. På så sätt kan dyra investeringar i elnätet hållas nere eftersom t ex en nätstation kan försörja fler kunder. I Partille finns drygt 200 nätstationer där varje nätstation försörjer ett mindre område.

Elnätsstationer i typiska industriområden är belastade maximalt vissa timmar medan stationer i villaområden har sina belastningstoppar andra timmar, varje område är unikt i sig. Om man ska göra jämförelsen med trängselskatt så kan man säga att ett elnät består av många vägar där olika vägar har trängsel vid olika tider. De taxor som Partille Energi Nät AB har idag är inte perfekta men styr i stora drag rätt för de flesta områden. En genomgående tanke med prissättningen är att en relativt stor del i taxorna är rörliga delar vilket ger kunder stora möjligheter att kunna påverka sina kostnader.

Alla Intäkter används för att bygga ut och underhålla elnätet för att det ska vara driftsäkert och stabilt. Partille Energi Nät har avbrottstider som ligger på 7 minuter per kund och år att jämföra med Sverigesnittet som ligger på 63 minuter. Utöver att Partille Energi Nät har låga taxor och ett driftsäkert nät så är huvudägaren sedan 2018 Partille Kommun vilket innebär att all eventuell avkastning från bolaget återinvesteras i Partille.

Lena Moberg Marknadschef Partille Energi