Elnätet vädersäkras i Benareby – luftledningar ersätts med jordkabel


Jonas Bengtsson 2023-02-26

Här på Forsvägen i Benareby har elstolpar tagits ner och kablar grävts ner i marken.
Bild:Läsarbild
Här på Forsvägen i Benareby har elstolpar tagits ner och kablar grävts ner i marken.

HÄRRYDA | Härryda Energi har under början av året arbetat för fullt i bland annat Benareby med att plocka ner elstolpar för att istället lägga kablarna i marken.

– Vi har gjort ett ombyggnadsprojekt på Forsvägen och Gravsjövägen.


 

– Det innebär att luftledning av äldre slag ersatts med jordkabel. Det som föranlät projektet är att det tillkommit nya hus samt att nätet där behövde stärkas upp. Det är kanske inte det mest spännande eller komplicerade projekt vi utfört utan lite mer nödvändig vardagsmat, men även den typen av arbete är ju såklart väldigt viktig, förklarar projektledare Daniel Larsson.

Arbetet i Benareby fortsätter med en ny etapp och slutligen markåterställning framåt vårkanten när det är mer kostnadseffektivt att asfaltera om berättar Daniel. Flera liknande projekt pågår kontinuerligt för Härryda Energi, bland annat pågår just nu två större vädersäkringsprojekt i Härryda där flera kilometer luftledning ersätts med jordkabel.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.