Jonsereds trädgårdar får kulturstipendium


Denny Bågenholm 2023-02-02

Jonsereds Trädgårdar har fått årets stipendium ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse. Trädgårdsmästare Peter Svensson är stolt och hedrad.
Bild:Partille Kommun
Jonsereds Trädgårdar har fått årets stipendium ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse. Trädgårdsmästare Peter Svensson är stolt och hedrad.

PARTILLE | Jonsereds trädgårdar har fått årets stipendium ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse. Stipendiet går till parken som en uppskattad och hållbar besöksdestination, som med ekologisk odling och arbetslivsinriktad grön rehab får både blommor och människor att växa.

 

– Det känns fantastiskt att få det här stipendiet. Vi känner oss mycket hedrade, säger trädgårdsmästare Peter Svenson, i ett pressmedelande från Partille kommun.

Peter Svensson har arbetat med Jonsereds trädgårdar sedan verksamheten var på ritstadiet. Han har genom åren varit med om att ta emot en rad utmärkelser å trädgårdens vägnar. Sedan invigningen 2014 har Jonsereds trädgårdar utsetts till årets park, fått Partille kommuns miljöstipendium samt Partille kommuns byggpris. År 2020 blev Jonsereds Trädgårdar den första svenska kommunala trädgården som fick den prestigefulla utmärkelsen Green Flag Award, vilket upprepades även 2021 och 2022.

– Vi har nästan blivit lite bortskämda med priser, skrattar Peter Svensson, men tillägger att det här priset värmer lite extra då kulturstiftelsens grundare Gösta Sundström är en trogen besökare i Jonsereds trädgårdar.

Stipendiet på 50 000 kronor kommer ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse som bildades 2020. Grunden för stiftelsen är en pengagåva från Gösta Sundström, lokal näringslivsprofil som bland annat varit ordförande i Företagarna Partille och NyföretagarCentrum Partille samt tidigare ägare av Bellis Växtmiljö.

Gösta Sundströms syfte med stiftelsen är att uppmuntra personer eller organisationer som gör eller har gjort något positivt för Partille, men som inte har uppmärksammats för sina insatser på något annat sätt.

Jonsereds trädgårdar utvecklas ständigt och varje år genomförs nya, spännande projekt. Det kan till exempel vara att bjuda in en trädgårdsintresserad personlighet som får skapa sin egen utställningsträdgård. De folkkära artisterna Tomas von Brömssen, Anna Mannheimer, Timo Räisänen och Ulla Skoog har som gästkreatörer fått sätta sin prägel på var sin egen del av trädgården. Ett av de klassiska trädgårdskvarteren är utformat av den engelska trädgårdprofilen Susie White, och man har skapat konst i trädgårdens miljö tillsammans med en konsthögskola.

– Vi har ambitionen att det alltid ska finnas något nytt att se varje år. I år kommer vi till exempel att skapa en Medelhavsträdgård och lyfta området runt Herrgårdsscenen, berättar Peter Svenson.

I år planeras också start av ett ombyggnadsprojekt som ska resultera i nya lokaler för trädgårdscaféet, butiken och trädgårdarnas personal. De nuvarande paviljongerna ska ersättas av nya permanenta byggnader som är mer användbara och utseendemässigt passar bättre in i miljön.

I de nya byggnaderna kommer man att ta in detaljer från omgivande byggnader, som det karakteristiska röda och gula teglet, stallets välvda fönster, komplementfärger från Grindstugan och faluröda träpartier. De olika byggnaderna kommer, precis som på gårdarna förr, att få sin egen karaktär. Projektet planeras bli helt klart under 2024.

– Vi är trångbodda nu så det kommer att bli väldigt bra när de nya byggnaderna är på plats, säger Peter Svenson och tillägger att verksamheten i parken fortgår som vanligt även under byggtiden.

Jonsereds trädgårdar är förutom ett besöksmål också en del av Partille kommuns arbetslivsinriktade rehabverksamhet. Här får personer, som av olika anledningar befinner sig en bit från arbetsmarknaden, möjlighet att delta i parkskötseln som ett sätt att komma vidare. Flertalet deltagare har på så vis hittat en väg tillbaka till egen försörjning eller studier.

Trädgårdarna är också en eftertraktad praktikplats för studenter på olika trädgårdsutbildningar.
– Under sommaren kan vi vara bortåt 30 personer som arbetar i trädgården; arbetstagare från arbetsmarknadsenheten, praktikanter och lärlingar, säger Peter Svenson.


Så här lyder motiveringen till att Jonsereds trädgårdar får ta emot 2023 års stipendium ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse:

”Jonsereds trädgårdar har blivit en oas för Partilleborna och en besöksdestination i Västsverige. Trädgården visar på hur viktigt det är med biologisk mångfald och ekologisk odling. För tredje året i rad har de emottagit den internationella kvalitetsstämpeln Green Flag Award för sina kvalitéer som ett hållbart besöksmål. De utbildar nya trädgårdsarbetare och bedriver arbetslivsinriktad grön rehab som en hjälp för dem som behöver hitta tillbaka till arbetslivet. I Jonsereds trädgårdar växer både blommor och människor.”

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.