Kommunen tar beslut om din seniorbiljett


Frida Antonsson 2022-11-12

Tack för din insändare. I våras fick vi i uppdrag från Kollektivtrafiknämnden att ta fram en lösning för de områden där våra zongränser har skapat större prissteg än vad som var rimligt. Därmed fick tre nya områden och totalt 134 hållplatser dubbel zontillhörighet, vilket blir en förbättring för många av våra resenärer.

De flesta kommuner i Västra Götaland erbjuder sina äldre folkbokförda invånare ett seniorkort med seniorbiljett. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den zon din kommun tillhör. Det är alltså kommunen som beslutar om vilken zon som din seniorbiljett ska gälla i. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med kommunen för att framföra dina åsikter. Om du har fler frågor kring Västtrafiks zoner och biljettsystem är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-41 43 00. Frida Antonsson, Västtrafik