Mölnlycke blir en del av Västtrafiks zon A


Jonas Bengtsson 2022-10-21

Under nästa år ska 51 ytterligare hållplatser i Mölnlycke tätort bli omlottzoner för Västtrafiks zon A och B. Att resa kollektivt från Mölnlycketerminalen till Heden med X4:an sjunker då från 70 kronor till 35 kronor för en enkelresa (vuxen).
Bild:Västtrafik / Patrik Olsson
Under nästa år ska 51 ytterligare hållplatser i Mölnlycke tätort bli omlottzoner för Västtrafiks zon A och B. Att resa kollektivt från Mölnlycketerminalen till Heden med X4:an sjunker då från 70 kronor till 35 kronor för en enkelresa (vuxen).

HÄRRYDA | Efter klagomål till Västtrafik från både invånare och politiker så ska Mölnlycke tätort snart ingå i både Västtrafiks zon A och B.

– Det är bra att Mölnlycke blir en omlottzon, men det förändrar inte vår inställning om att hela Härryda kommun borde ingå i zon A, säger Per Vorberg (M).


 

För två år sedan gjordes Västtrafiks 70 zoner om till endast tre zoner. Härryda kommun hamnade då i zon B – till många invånares och politikers förtret – medan grannarna Göteborg, Partille och Mölndal hamnade i zon A. Men under nästa år ska i alla fall Mölnlycke tätort tas in i gemenskapen och bli en omlottzon för både A och B.

– Det är positivt att kollektivtrafiknämnden i regionen nu insett de stora orimligheter som uppstått för Härrydas medborgare och näringslivs del med den nya zonstrukturen, där Härryda hamnade i en egen ö, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) som välkomnar den lilla justeringen i väntan på en större utvärdering av zonsystemet.

“I maj fick Västtrafik i uppdrag av kollektivtrafiknämnden att se över olika förslag till lösningar för de områden där zongränser skapat upplevelsen av orimligt stora prissteg. Arbetet har utgått från en analys av biljett- och zonstrukturen samt inkomna kundsynpunkter sedan den nya zonindelningen med tre zoner infördes”, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.

– Nu har det snart gått två år sedan vi införde de nya zonerna. Förändringen som nu görs berör områden där zonindelningen skapat begränsningar för invånare snarare än att tillgodose möjligheter till ett ökat hållbart resande. Vi tror att det här kan ha en positiv effekt på resandet med kollektivtrafiken på längre sikt, säger Ulrika Frick, (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Sedan innan fanns det nio omlotthållplatser i Härryda kommun, främst i Pixbo och vid Mölnlyckemotet. Efter att det nya beslutet blir gällande ska det bli totalt 60 zon A/B-hållplatser i kommunen. Även Kungälvs tätort och Ale södra (Bohus och Surte) ska bli omlottzoner för zon A och B.

– Som jag uppfattade nämndens beslut ska förändringen göras i början av 2023 i samband med den nya tidtabellen, säger Per Vorberg som tänker fortsätta med påverkansarbetet för att både hela Härryda kommun och fler kranskommuner ska bli en del av zon A.

– Alla kommuner i Göteborgsregionen borde ingå i zon A.

FAKTA

Totalt kommer 60 hållplatser i Mölnlycke ha dubbel zontillhörighet (A+B) nästa år:

Analysvägen (Mölnlyckemotet omlottzon idag)
Aspgården
Benareby
Bolås
Bråta by
Bråta industriområde
Båtsmansvägen
Delsjökärrvägen (Mölnlyckemotet omlottzon idag)
Djurstensvägen (Djurstensvägen omlottzon idag)
Fagottvägen
Gitarrvägen
Grankärrsvägen
Gunnebovägen (Pixbo omlottzon idag)
Hulebäcksgymnasiet
Hulebäcksgymnasiet östra
Hårskeredsvägen
Häggvägen
Höga hallar
Högadal
Hönekullavägen
Kalkstensvägen
Kobackavägen
Kullavägen (Pixbo omlottzon idag)
Kvarnbacken
Kyrkvägen
Lahallsvägen
Långetjärn
Lövskogsvägen
Mölnlycke fabriker
Mölnlycke företagspark
Mölnlycke station
Mölnlyckemotet
Mölnlycketerminalen
Naturstensvägen
Nysätersvägen
Näsetvägen
Persikovägen (Pixbo omlottzon idag)
Pixbo dammar (Pixbo omlottzon idag)
Pixbo herrgård (Pixbo omlottzon idag)
Platåvägen
Rullstensvägen
Råda portar
Råda portar västra
Råda stock
Råda säteri
Rådavägen
Råstensvägen
Sjökullevägen
Solsten
Sommarhemsvägen
Stenbrottet
Stenhuggarevägen
Säteriet
Teknologivägen (Mölnlyckemotet omlottzon idag)
Tjärnvägen
Violinvägen
Vällkullevägen
Vällsjö centrum
Åbydalen
Ängsvägen