Internationella Engelska Skolans planer stoppas i Mölnlycke


Jonas Bengtsson 2022-08-11

<span class=\
Bild:Jonas Bengtsson
“Till alla dem som varit oroliga, upprörda eller kanske arga och undrat hur vi tänkt så kan vi säga till dem att nu stoppar vi det här. Det kommer ingen ny skola här i Djupedalsäng helt enkelt”, säger Per Vorberg (M) när Lokalpressen intervjuade honom på grusplanen utanför Furuhällsskolan där man tidigare planerade för IES-etableringen.

HÄRRYDA | Protesterna, befolkningsprognosen och Länsstyrelsens nya yttrande gör att Majoriteten nu väljer att avbryta arbetet med Internationella Engelska Skolan (IES) i Djupedalsäng. – Vi ska inte etablera en ny skola där helt enkelt, säger Per Vorberg (M).


Inför kommunfullmäktigemötet i slutet av juni protesterade cirka 150 personer emot etableringen av IES i Djupedalsäng (Mölnlycke)  – och även flera oppositionspartier har varit öppet emot planerna. Och nu går styrande Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Sportpartiet och Kommunpartiet önskningarna till mötes och avbryter arbetet. Åtminstone vad gäller IES placering i Djupedalsäng.

– Vi har naturligtvis lyssnat på alla som haft synpunkter och framfört kritik, det är inte så att vi slår dövörat till och det bara rinner av oss. Sedan är det inte alltid att vi delar allas uppfattningar, men vi hör alla och jag läser allting. Jag har till exempel läst alla yttranden kring det här detaljplanearbetet. Vi i Majoriteten har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att vi ska avbryta det fortsatta arbetet med att få till en etablering av Internationella Engelska Skolan på den här platsen där vi står nu, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande, till Lokalpressen under intervjun som ägde rum i onsdags på grusplanen utanför Furuhällsskolan där det innan var tänkt att Skanska skulle bygga IES nya skollokaler med undervisningsstart 2026.

Orsakerna till att Majoriteten vänt i frågan är flera, förutom att man lyssnat till kritiken och synpunkterna så är inte heller befolkningsprognosen lika brådskande som 2019 då det framkom att en ny F-5-skola i centrala Mölnlycke för 300 elever behövdes redan höstterminen 2022. I första läget bedömdes Högadalsskolan vara lämplig att ersätta med nya skollokaler och därför inleddes arbetet för att etablera IES på den tomten. Men efter många protester och diskussioner slopades den idén, och när nu Länsstyrelsen gett “tummen ner” så görs det likadant med planerna för Djupedalsäng.

– Länsstyrelsen har under sommaren gett sitt nya yttrande gällande granskningen för detaljplanen. De har gått från att tycka det vara en bra plats, men utifrån att staten nu vill bygga en järnvägstunnel här under så säger Länsstyrelsen nu att man är oroliga för folks hälsa. Så de kommer inte att tillåta att det byggs något här. Och då kan man bråka med både Trafikverket och Länsstyrelsen om det och fortsätta ha arga medborgare, men vi tycker att då är det är bättre att gå vidare och seriöst titta efter en annan plats, säger Per Vorberg och fortsätter:

– Det här är vi överens om i Majoriteten och det tror vi blir bra för alla, vi har även kommunicerat med IES som tycker att det är ett klokt beslut. De tycker det är positivt att vi ska lägga upp en strategi för att titta på en annan plats åt dem. 

I nästa vecka är det planerat att Per Vorberg tillsammans med övriga i Majoriteten ska träffa IES och Skanska för att diskutera alternativa placeringar.

– Det var vi faktiskt redan på gång med innan Länsstyrelsens yttrande.

Men IES-etableringen i kommunen är alltså inte totalt avbruten, utan endast den vid Djupedalsäng.

– Vi vet att efterfrågan finns kvar och att vi vill gå vidare precis som IES. Så det finns ett stort intresse och då finns det flera spännande platser i kommunen som vi behöver titta strukturerat på. I början kanske det gick lite fort när vi först tittade på platsen vid Högadalsskolan, men nu har vi möjlighet och tid att göra det strukturerat. Nu kommer vi fokusera på var det ska byggas nya områden, och det finns till exempel en jättespännande planansökan i Hålsjönområdet på andra sidan motorvägen där också kommunen har mark.

Även blivande Landvetter Södra nämns av Per Vorberg som ett tänkt område för en IES-etablering.

Det kan inte bli aktuellt med en ny skola här om tio år?

– Jag kan såklart inte lova något om framtiden när jag inte längre är med i politiken, men det som gäller nu är att här ska vi inte etablera en ny skola och det står jag för.

Det är val den 11 september, hur mycket spelar det in i det här beslutet om IES?

– Vi träffar ju medborgare i valrörelsen som har synpunkter, och när folk säger att “egentligen är vi borgerliga, men just den saken stör” så är det klart att det påverkar. Men när vi ändå tänkt gå vidare och avbryta det här så är det lika bra att vara tydliga inför valet absolut. 

På gångvägen efter att intervjun avslutats träffar vi på en boende i närområdet som är ute och går med sin hund. Han har varit orolig för sin familjs och sitt hus framtid i samband med IES-etableringen. Mannen pustar ut när han får höra nyheten från Per Vorberg som även tar honom i hand och lovar att ingen ny skola ska byggas på grusplanen utanför Furuhällsskolan.

Det som i stället ska ske på grustomten är att den ska saneras från markgifter och att den invasiva arten parkslide ska bekämpas. Dessutom hoppas Per Vorberg att ett naturområde vid kullarna ska bli permanent.

– Vi hoppas nu att det ska bli bra och att folk ska sluta vara oroliga, istället vill vi ha en seriös dialog med alla medborgare kring kvalitén i skolan överhuvudtaget. För vi jobbar ju med att få till de bästa skolorna i hela landet vad gäller den kommunala verksamheten.

Beslutet om att avsluta avsiktsförklaringen för skoletableringen i Djupedalsäng är planerat att tas den 1 september på nästa kommunstyrelsemöte.