Hur hamnade en skola för 600 elever i naturområde?


Cege Ekström 2022-08-10

Etablering av en friskola är inget som beslutas av en kommun, utan sker efter ansökan från skolan hos statliga Skolinspektionen. I Härryda Kommun är historien lite annorlunda. Här har allianspolitikerna låtit etableringen bli en byggnadsfråga som hanteras av kommunstyrelsen där allianspartierna styr med stöd av Sportpartiet och Kommunpartiet.

Välfärdsnämnden, som sköter skolfrågor, har inte haft ärendet på sitt bord. Kontakterna har således skett via ett byggföretag, Skanska. Den 8 april 2019 bjöd Skanska in ett antal politiker till bussresa för att besöka Internationella Engelska Skolan (IES)i Landskrona där skolan ordnade lunch för besökarna och Skanska ordnade fika under bussresan, båda vägarna. Efter att i början av 2020 ha fått tips om resan från ”Högadalsgruppen” kontaktade jag Härryda kommun för att fråga vem som bekostade resan, vilka som deltog och om det fanns reserapporter. Svaret var först att Härryda betalat sin del men sedan att inga kostnader hade belastat kommunen och politikerna som deltog åkte privat utan ersättning och därför inte skrivit reserapporter, men inget om vem som bekostade resan. Efter ett antal mailväxlingar visade det sig att kostnaderna hade Skanska och IES stått för. Efter ytterligare en tid kom det en kopia på en faktura till Härryda kommun, daterad 2020-02-11, för bussresan. Följande notering finns på fakturan: ”Fakturan avser bussresa T&R till Landskrona för besök på IES, i april 2019. Skanska ber om ursäkt för försening av denna faktura. Tyvärr har den inte gått iväg p.g.a. av interna missförstånd inom Skanska.” Motsvarande faktura från IES för lunchen har jag inte tillgång till. Deltagare på resan var två från Moderaterna , en från Liberalerna, en från C, en från KD och en från Kommunpartiet, varav två är ledamöter i Välfärdsnämnden. Jag har tillgång till dokumentation kring resans planering och kontakterna mellan Skanska och ledande politiker. Genom detta har kommunen underlättat för IES att etablera sig igenom att Skanska kan köpa kommunalt ägd mark och på så sätt bygga och hyra ut en skola till IES. Kommunen har också ställt i utsikt om hyresstöd till IES. Hanteringen av etableringen kan vara en del i ett överklagande av den kommande detaljplanens som gynnat utvalda företag. Cege Ekström