Ny rapport: över 900 påverkade våtmarker i Härryda


Hanna Uhlin 2022-06-04

Många engagerade för mossen. Från vänster: Wilhelm Moran, Hannes Byström, Linda Harald, Emma Nevander, Michael Nilsson och Mats Sandberg.
Bild:Hanna Uhlin
Många engagerade för mossen. Från vänster: Wilhelm Moran, Hannes Byström, Linda Harald, Emma Nevander, Michael Nilsson och Mats Sandberg.

HÄRRYDA | På senare år har våtmarkernas betydelse för klimatet lyfts fram i allt större utsträckning. Men de som finns kvar är många gånger påverkade av mänskliga störningar som får stora konsekvenser för klimatet.

En ny kartläggning visar nu att drygt 900 av Härrydas våtmarker är påverkade av mänsklig framfart. Nu hoppas många på agerande från kommunens sida.
– Det läcker enorma mängder koldioxid, säger Michael Nilsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Härryda.

De senaste 200 åren har våtmarksområden ofta betraktats som ”skräpmark” som skulle torrläggas och omvandlas till nyttomark som åker, skogsbruk, vägar och bostäder. Synonymer som sumpmark och vattensjuk mark skvallrar om våtmarkernas historiskt låga status. Men på senare tid har kunskapen om våtmarkernas betydelse ökat betydligt.

Sedan några decennier tillbaka vet man att våtmarkerna har en unik biologisk mångfald och ökar tillgången på rent vatten. Numera vet man även att de lagrar enorma mängder kol – och att torrlagda våtmarker avger lika mycket växthusgaser som Sveriges samlade biltrafik gör under ett år.

Läs mer i helgens tidning >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Till alla Lokalpressens läsare, njut av semestern, smörj er ordentligt och glöm inte följa Lokalpressen på hemsidan, Facebook, Instagram och Twitter. Den enda tidningen med DINA lokala nyheter helt gratis i brevlådan, på webben, i telefonen, i appen och sociala medier hela sommaren.