Trafikverket pausar tågkorridoren genom Härryda kommun – som kritiseras


Jonas Bengtsson 2021-11-12

Den tänkta sträckningen för nya snabbspåret mellan Göteborg-Borås. Nu pausar Trafikverket sin planering gällande Härryda kommun.
Bild:Trafikverket (Montage/grafik: Lokalpressen)
Den tänkta sträckningen för nya snabbspåret mellan Göteborg-Borås. Nu pausar Trafikverket sin planering gällande Härryda kommun.

HÄRRYDA | Järnvägssamarbetet mellan Härryda kommun och Trafikverket har kraschat. För Härryda kommun har meddelat Trafikverket att man tänker invänta regeringens slutgiltiga beslut om lokalisering av järnvägen innan man genomför några detaljplaneändringar för den nya stambanan Göteborg-Borås. Därmed har Trafikverket valt att pausa all planering för sträckan genom kommunen. Härrydas agerande får nu kritik av Västsvenska handelskammaren som menar att de lägger "grus i maskineriet".


I slutet av september meddelade Trafikverket att den troliga sträckningen för nya stambanan, med planerad byggstart 2025-2027, blir "Mölnlyckekorridoren". Men i går svängde tågärendet i en ny riktning då Trafikverket gick ut med nyheten om att man pausar allt planeringsarbete som involverar Härryda kommun.

Anledningarna är att kommunen under vårens samråd tydligt markerat att man inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering av nya stambanan samt att man inte fått gehör för sin önskan om en station i Mölnlycke för regiontåg. Därmed tänker man inte heller bistå myndigheten med de nödvändiga detaljplaneändringarna 
– ett beslut som kan skjuta upp byggstarten i flera år.

– Det är jätteolyckligt, men det har ju hänt förr. Det är olyckligt att de inte vill att Härrydaborna ska få ta del av en ny bana för regionaltrafik. Vi måste stå upp för våra medborgare, det är vårt uppdrag, säger Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande till GP.

– Vi försöker hålla ett högt tempo i processen för att berörda så snabbt som möjligt ska kunna få besked om var den nya järnvägen ska gå, men våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner behöver överensstämma. I Härryda kommun ser vi inte att vi har förutsättningar för det. Därför kommer vi att fortsätta nästa steg med järnvägsplaner och utreda exakt var järnvägen ska gå i de kommuner där samsyn finns och pausa arbetet i Härryda kommun, säger Trafikverkets programchef Sara Distner och fortsätter:

– Det är för tidigt att svara på hur mycket tidplanen kommer att påverkas, men det handlar om flera års försening av öppning för trafik. Nu ser vi över möjligheten att kunna börja bygga som planerat på någon del av sträckan under perioden 2025-2027.

Härryda kommuns agerande har mötts av kritik. Bland annat från Västsvenska handelskammaren.

– Vi förstår att Härrydas politiker vill ha smidiga resor till Göteborg, men deras sätt att åstadkomma det utesluter samtidigt snabba och smidiga resor från Borås och Jönköping till Göteborg. Det är trots allt kommuner som tillsammans har fler invånare än Uppsala – Sveriges fjärde största stad – men som saknar en modern järnväg till Göteborg. Vilken regering vill satsa i väst om man ständigt möts av lokal avoghet mot att bygga nytt? Först fyrspåret i Lerum, sen debaclet runt Västlänken och nu Härryda som lägger grus i maskineriet för en nödvändig järnväg mellan Västsveriges två största städer, säger vd:n Johan Trouvé till Lokalpressen.

Sommaren 2022 ska lokaliseringsutredningen vara klar och då skickas till regeringen för beslut.