Trafikomläggning i Floda centrum


Redaktionen 2021-09-01


LERUM | I måndags påbörjades arbeten för byggnation av ny gång- och cykelbana utmed Rurik Holms väg för sträckan mellan Brovägen och Skolvägen.


Arbetet beräknas pågå i ett första skede fram till och med den 29 oktober 2021. Arbetena innefattar även kabel och ledningsförläggningar samt en mindre breddning av Rurik Holms väg för denna sträcka.
Då även arbeten med byggnation av nya bostäder pågår utmed sträckan kommer arbeten pausas från november och återupptas igen under våren 2022.
För att nå in till Floda centrum hänvisas trafiken till Wilhelm Thams väg-Skolvägen. Rurik Holms väg blir enkelriktad mot Brovägen.
Cyklister hänvisas på samma sätt som biltrafiken, enkelriktat på Rurik Holms väg. Gående kommer att kunna ta sig fram obehindrat.