Aspen Camping åter på dagordningen


Owe Mabäck 2021-06-09


LERUM | Onsdagen den 9 juni, diskuterade kommunstyrelsens arbetsutskott framtiden för campingplatsen vid Aspen.

Fyra förslag från kommunförvaltningen:

1. Arrende – ett arrendeavtal upprättas med en ny entreprenör som arrenderar marken för att driva camping. Verksamhetens utformning kan inte påverkas.

2. Tjänstekoncession med full investering – Lerums kommun står för hela investeringen i en ny anläggning och anlitar entreprenör genom upphandling av Tjänstekoncession enligt LKU.

3. Tjänstekoncession med delad investering – Lerums kommun och entreprenör delar på investeringen i en ny anläggning. Entreprenör tillsätts genom upphandling av Tjänstekoncession enligt LKU.

4. Tjänstekoncession utan investering – Entreprenör står för hela investeringen i en ny anläggning. Entreprenör tillsätts genom upphandling av Tjänstekoncession enligt LKU.

Ekonomi
Beroende på vilken inriktning som förespråkas, blir det en fråga som påverkar kommunens ekonomi för den period som investeringen tas.

Alternativ 1 Investering beräknad till ca 800 000 kr
Alternativ 2 Investering beräknad till ca 25-30 Mkr
Alternativ 3 Investering beräknad till ca 12-15 Mkr
Alternativ 4 Investering beräknad till ca 800 000 kr.

Kommunens förväntade nettokostnad/inkomst per år har inte redovisats.