Avstängt körfält på Gamla Kronvägen i Partille i sommar


Owe Mabäck 2021-06-03


PARTILE | Magnolia bostad utvecklar ett nytt bostadskvarter med cirka 230 hyresrätter och plats för matvarukedjan Lidl i bottenplan i Partille Port i Partille centrum. För att kunna göra höga lyft till bygget på ett säkert sätt, stängs det södra körfältet på Gamla Kronvägen – närmast bygget – av i sommar.


Växelvis trafik med signalljus

Avstängningen är tillfällig och gäller från den 14 juni till slutet av augusti 2021 (vecka 24 till vecka 34). Fordonstrafiken på Gamla Kronvägen leds förbi avstängningen växelvis med hjälp av trafikljus (se röd linjemarkering på kartan överst på den här sidan). Avstängningen fortsätter på den del av Arenavägen som ligger öster om bygget och ger tillfälligt nedsatt framkomlighet även på denna väg. Här sker dock ingen trafikreglering med signalljus.

Risk för köer

Det finns stor risk för köbildning på Gamla Kronvägen under tiden som avstängningen gäller. Biltrafik till området hänvisas därför antingen till den västra infarten på Arenavägen från Gamla Kronvägen eller till den östra infarten på Arenavägen strax innan Skulltorpsmotet (se grön linjemarkering på kartan överst på den här sidan).

Busshållplats flyttas

Hållplatsen Partille Port för busstrafik i riktning mot Skulltorpsmotet flyttas tillfälligt cirka 70 meter österut på Gamla Kronvägen under tiden (se blå cirkel på kartan överst på den här sidan). Även den som reser med kollektivtrafiken får räkna med längre restid under tiden som avstängningen gäller.

Hänvisning till motsatt gångbana

Gående på sträckan hänvisas förbi avstängningen till gång- och cykelbanan på Gamla Kronvägens norra sida (se gul linjemarkering på kartan överst på den här sidan).

KONTAKTPERSON

Marino Pozzi, trafikingenjör
Partille kommun
E-post: marino.pozzi@partille.se
Telefon: 031-792 13 12