Bus med lasersikten kan få allvarliga konsekvenser


Aron Mikael sik 2024-02-06

Att rikta röd och grön laser på människor kan orsaka stora skador och eventuella olyckor.
Bild:Freepik
Att rikta röd och grön laser på människor kan orsaka stora skador och eventuella olyckor.

LERUM | Ett flertal incidenter då ungdomar riktat lasersikte mot ögonen på folk i kommunen. Kommunpolis Conny Holm menar att det är viktigt att känna till riskerna med laserpekare.

 

Kommunpolisen har den senaste tiden fått in ett flertal incidenter där det använts laserpekare på ett oroväckande sätt på olika platser i Lerums kommun. Han gör bedömningen utifrån de iakttagelser som gjorts, att det handlar om barn/ungdomar som sig använder av dem, kanske utan att känna till riskerna och de allvarliga konsekvenser det kan få.

– Vi har haft händelser bland annat i Floda där en person fått uppsöka sjukvård för smärta i öga och flera larm där dessa använts runt om i kommunen den senaste tiden. Det finns exempel på att man fått bestående skador i ögat efter att ha blivit beskjuten med laser, säger han.

Det förekommer en mängd olika typer av laserpekare och laserbaserade verktyg i handeln, exempelvis i form av pekverktyg, laservattenpass, avståndsmätare med mera. Laser indelas i olika klasser beroende på strålningsegenskaperna (styrkan i laserstrålen). Det är inte tilllåtet att utan tillstånd inneha eller använda laserpekare i klass 3- eller 4-. Den som bryter mot det gör sig skyldig till brott mot strålskyddslagen, vilket kan ge böter eller fängelse i högst 2 år.

Kommunpolisen uppmanar föräldrar att vara vaksamma på den här typen av föremål i hemmet och i förekommande fall diskutera olämpligheten att inneha/använda dessa med sina barn och ungdomar.

– Det som oroar mig är att man använder, troligtvis tillståndspliktig laser och riktar dessa mot andra personer. Det kan ju få allvarliga konsekvenser som bestående skador i ögat hos den som träffas. Brott som kan bli aktuella om man riktar en laser som är tillståndspliktig i någons öga är, förutom brott mot strålskyddslagen, misshandel eventuellt grov misshandel, vållande till kroppsskada eller framkallande av fara för annan, säger Conny Holm.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Threads – https://www.threads.net/@lokalpressen
X - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som kommer på papper och är helt GRATIS!
På webben, i brevlådan och sociala medier.