Rapport från en Hemtjänstkund


Elisabet Hörle 2023-11-20


Eller tänk dig att du inte får din lön den 25 som du brukar. När du kollar med lönekontoret visar det sig att det fattas folk så man har inte hunnit köra lönerna… Det är nog inte så många som är villiga att betala för service man inte får eller nöja sig med att inte få sin lön i tid.

 

Har man Hemtjänst inom Härryda kommun får man räkna med att betala antingen servicen utförs eller inte! Man får också räkna med att ens besökstider ändras hur som helst utan att man informeras i förväg. Ibland kommer de tidigare, ibland senare.

Jag förstår om saker händer som gör att personalen blir försenad men blir man bortåt en halvtimme eller mer sen kanske man kan höra av sig. Om planerarna lägger scheman som avviker från överenskommen tid vore det också bra om de hör av sig. Det tar 20 sekunder att skicka ett SMS. (Jag har kollat!) Även om man inte kan tro det har vi kunder faktiskt ett liv som inte omfattar hemtjänsten.

Maken har hemtjänst; fyra besök per dag. Morgon; hjälp att komma upp och få på sig kläder och sätta sig i rullstolen, tömning/byte av stomi. Lunch; hjälp att komma i säng för vila. Eftermiddag; hjälp att komma upp, kolla stomi. Kväll; hjälp att komma i säng, kolla/byta stomi Utöver den dagliga tillsynen är maken beviljad promenad två gånger per vecka; måndag o torsdag samt dusch; tisdag och fredag.

Måndag morgon låter det så här när personalen kommer; ”Vi ska bara meddela att det fattas folk så det blir ingen promenad idag.” Tisdag morgon; ”Det blir ingen dusch idag för det fattas folk…” Torsdag morgon; ”Det blir ingen promenad idag för det fattas folk…” OK, det här var en extremvecka men det är alltså helt sant att det gick till så här. Även påföljande vecka drogs promenaderna in. Man blir inte erbjuden en annan dag då det kanske inte fattas folk utan insatserna stryks bara.

Och betalar gör man ändå…närmare tvåsenfemhundra kr i månanden! Vi som behöver hemtjänst är inte brukare vi är kunder som betalar för en viss service. En service vi inte alltid får! Inget ont sagt om personalen som jobbar med oss kunder. De sliter som djur, ständigt utsatta för stress på grund av snäva scheman. Ändå är de trevliga, vänliga, hjälpsamma.

Att ta in vikarier är man återhållsam med för det är dyrare än att slita ut den personal man har. ”All I want for Christmas is…” … en Hemtjänst som månar så pass mycket om sina kunder att de informerar oss i förväg när de gör förändringar som berör oss!

Elisabet Hörle i Hindås