Replik på insändare "Arbetsskor"


Alexander Köhn 2023-11-01


Fackliga företrädare för dåvarande Lärarförbundet har drivit frågan om arbetskläder och arbetsskor till personalen inom förskolan och fritidshemmen under lång tid. I en partssammansatt grupp med representanter från båda parter, dvs arbetsgivare och fack manglades denna fråga under många möten. När frågan processats länge och väl kom facket och arbetsgivaren till slut överens om att arbetskläder skulle upphandlas. Däremot fick vi avslag på vårt yrkande om arbetsskor till personalen trots väl underbyggda argument. Vi har en läroplan att följa där det tydligt framgår att barnen ska få en del av sin utbildning utomhus och att vi därför bedriver pedagogisk verksamhet både ute och inne. Det innebär att vi vistas utomhus en stor del av dagen oavsett väder och temperatur. Enligt arbetsgivaren kunde man inte tillmötesgå yrkandet om arbetsskor med motiveringar som att personalen möjligen skulle ta med skorna hem. Arbetsgivaren hänvisade också till kostnaden för detta och nämnde bl.a. hög personalomsättning som argument. Det skulle enligt arbetsgivaren helt enkelt bli för dyrt. Idag menar vi från Sveriges Lärare att en hel yrkeskår särbehandlas negativt genom att man inte tillhandahåller ändamålsenlig utrustning för sin personal, vilket inom flera andra kommunala verksamheter är en självklarhet. Det är högst rimligt att personal inom förskolan har tillgång till både arbetskläder och skor för att kunna bedriva den verksamhet som det åligger Partille Kommun att erbjuda sina invånare. Huvudskyddsombuden för förskola och grundskola, Sveriges Lärare Anna Heimer Annelie Högström Maria Karlander Alexander Köhn