Ny topplacering i hållbarhet


Aron Mikael Sik 2023-10-12

Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M). Härlig höstdag äver Aspen och Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef i Lerums kommun.<br /><br />
Bild:Lerums kommun / Denny Bågenholm
Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M). Härlig höstdag äver Aspen och Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef i Lerums kommun.LERUM | Lerums kommun fortsätter nå goda resultat i diverse mätningar. Nu klättrar man upp i toppen på Dagens Samhälles ranking i hållbarhetsarbete och kniper en fjärdeplacering nationellt.
– Vi är glada för det här resultatet men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka, säger utvecklings- och hållbarhetschef Kim Erefalk.

 

Samhällsmagasinet Dagens Samhälle rankar årligen landets kommuner i hur väl de arbetar med hållbarhet. Nyligen släpptes årets resultat där Lerums kommun klättrar för andra året i rad. Redan mellan 2021 och 2022 ökade man från plats 20 till plats 8 och kniper alltså en fjärdeplacering i år. Framgången kan till stor del tillskrivas implementeringen av den så kallade Agenda 2030 i hela organisationen, menar hållbarhetschefen.

– Arbetet sker brett inom kommunens enheter och ute i de olika verksamheterna, och hur målen i Agenda 2030 används beror ju en hel del på vad det rör sig om för verksamhet. Men i grund och botten handlar det om att ett tydligt beslut från politiken om att vi ska arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna, säger han.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Planen används nu som språk, ramverk och regelverk i hela den kommunala organisationen sedan årsskiftet då den nuvarande politiska majoriteten bestående med Moderaterna och Socialdemokraterna tog makten. I samma veva avskaffade man den tidigare hållbarhetsplanen Vision 2025.

Kan du berätta lite om hur man arbetar i de olika verksamheterna?
– Så fort det är introduktion, utbildning eller fortbildning för kommunens personal så finns målen i Agenda 2030 med. Ta olika delar av kärnverksamheten, ta gymnasiet har de haft en välfungerande implementering av målen i undervisningen. Ta exemplet med Måltidsservice har arbetat med matsvinn, eller Plattform Lerum där den sociala hållbarheten upprätthålls genom att tillgodose ungas behov av stöd och hjälp med olika instanser, säger Kim Erefalk och fortsätter:
– Återvinning av möbler för klimatets skull, att vi inte köper nytt hela tiden. Vi har ju ändå 3 200 anställda i kommunen, det blir lätt mycket möbler och då gör det skillnad att återanvända eller arbeta med energieffektivisering för våra kommunala fastigheter.

Viktor Lundblad (M) tror också att det goda resultatet i rankingen har med implementeringen av Agenda 2030 att göra. Det medförde en tydlighet, menar han, som inte fanns innan.
– Vi har vart tydliga som politisk majoritet. Vi ska arbeta med Agenda 2030 i hela organisationen. Tidigare har det vart rörigt, Vision 2025 har gällt men ingen har velat arbeta med den. Det tillsattes till och med en beredning för att komma fram med en ny vision men den landade inte i något. Men vi har städat upp och fokuserat och därför ser vi nu positiva resultat, säger han.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.