Klimatlöften antagna – men oppositionsparti vill se fler


Aron Mikael Sik 2023-10-02

Vi vet att Lerums kommun kan drabbas hårt av ett framtida skyfall och det minsta vi kan göra är att anta klimatlöfte, säger Katarina Kuzmanovic (MP)
Bild:Denny Bågenholm / arkivbild
Vi vet att Lerums kommun kan drabbas hårt av ett framtida skyfall och det minsta vi kan göra är att anta klimatlöfte, säger Katarina Kuzmanovic (MP)

LERUM | Majoriteten har beslutat att kommunen under perioden 2024 – 2026 ska att (ta bort) arbeta med 20 av 30 av de klimatlöften som återfinns i en regional satsning ihop med Länsstyrelsen Västra Götaland. Kvalitet framför kvantitet, anser Viktor Lundblad (M) medan MP:s Katarina Kuzmanovic tycker man väljer bort det viktigaste.

 

Lerums kommun har sedan tidigare antagit Agenda 2030 i arbetet för en hållbar utveckling. Mot bakgrund av det har man nu fattat beslut om att satsa på 20 av 30 löften i den regionala miljösatsningen Klimat 2030 – som drivs av regionen tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland.

– De tar fram klimatlöften varje år, det är en del av deras gemensamma arbete. De löftena har successivt ökat, förra mandatperioden var det 20, nu är det 30. Det är förslag på åtgärder man vill att kommunen ska göra och av de 30 så väljer kommunerna själva vilka man vill göra, utifrån egna förutsättningar och vilka man anser viktiga. Det handlar inte alltid om kvantitet utan om kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad.

Faktum är att klimatlöftena Lerums kommun antagit har aldrig varit så många som nu. Lundblad poängterar att det måste ske i samklang med övrig samhällsutveckling, flera av löftena kommunen tackade nej till riskerar enligt Moderaterna att sinka bostadsbyggandet till exempel.

– Vi kan inte döda våra torg, och flytta ut allt. Det gör bara att folk tar bilen någon annanstans, folk kommer inte sluta använda bilen. Vi har gjort avvägningarna och har alltid lagt fram en budget som tar hänsyn till just miljö och klimat. Det är mer än vad man kan säga om Miljöpartiet vars främsta åtgärd är att säga nej till byggnadsprojekt i kommunen, säger Lundblad.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.