Viktig dag med tungt ämne - våga fråga


Denny Bågenholm 2023-09-13

Claes Jenninger berättade om sin sons självmord när han bara var 13 år gammal för besökarna på Bagges torg.
Bild:Denny Bågenholm
Claes Jenninger berättade om sin sons självmord när han bara var 13 år gammal för besökarna på Bagges torg.

Kommunpolisen Conny Holm hade med sig sin kollega Caroline Lansenfeldt för att berätta om polisens arbete för att förebygga och arbeta med suicidala frågor.
Bild:Denny Bågenholm
Kommunpolisen Conny Holm hade med sig sin kollega Caroline Lansenfeldt för att berätta om polisens arbete för att förebygga och arbeta med suicidala frågor.

Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M) lovade att det skulle vara fortsatt folus på psykisk ohälsa och att fortsätta förebygga mobbing i skolan.
Bild:Denny Bågenholm
Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M) lovade att det skulle vara fortsatt folus på psykisk ohälsa och att fortsätta förebygga mobbing i skolan.

Från Demensvården kom Anna Carlstrym och från kommunen Jessica Gustavsson.
Bild:Denny Bågenholm
Från Demensvården kom Anna Carlstrym och från kommunen Jessica Gustavsson.

Ungdomskören Starvoice underhöll med kända klassiker.
Bild:Denny Bågenholm
Ungdomskören Starvoice underhöll med kända klassiker.

Självklart var hoppborgen på plats som vanligt utanför Solkatten trots det tunga temat för dagen.
Bild:Denny Bågenholm
Självklart var hoppborgen på plats som vanligt utanför Solkatten trots det tunga temat för dagen.

De unga ryttarna Kerstin och Signe Eklund fick en ridtur runt kommunhuset med hjälp av Hedvig och Lava som ledde Solkattens egna hästar, kan vara landets enda köpcentrum som äger egna hästar?
Bild:Denny Bågenholm
De unga ryttarna Kerstin och Signe Eklund fick en ridtur runt kommunhuset med hjälp av Hedvig och Lava som ledde Solkattens egna hästar, kan vara landets enda köpcentrum som äger egna hästar?

LERUM | På Bagges torg var lördagen fylld med människor, men det var ingen fotbollsmatch eller torgdag som stod på schemat. Det var däremot en av de viktigaste dagarna på länge när man uppmärksammade Suicidpreventiva dagen. Lyssna och fråga hur någon mår är det viktiga budskapet.

 

Normalt brukar lördagar fyllas med glada människor som handlar, förbereder en mysig familjekväll eller bara njuter av att titta på folk och ta en kaffe. I helgen var det en annan stämning som rådde när många svåra öden fick komma fram i samtal på stora scenen. Moderator var Carina Svensson och första mötet var med Solkattens egen solstråle, Johanna Hartman. Är man van vid hennes härliga humör och höga tempo fick hennes berättelse om hur hennes pappa och dotter försökte ta sina liv, så blev nu luften tung att andas.

Det fortsatte med fler jobbiga historier och när Claes Jenninger berättade om sonen Måns självmord som trettonåring var det på gränsen till vad man orkade med att lyssna på, men det var det vi på torget skulle göra, lyssna och inte fly ett så svårt ämne. Och trots allt mörker så fanns det en enorm värme i berättelserna och alla på plats visade både empati och samhörighet.

Kommunpolisen Conny Holm hade med sig sin kollega Caroline Lansenfeldt som har som uppdrag att utbilda poliser i yttre tjänst i hur man bemöter suicidala personer i sitt arbete.
– Vi får in cirka 52 000 larm varje år och normalt är polisen först på plats både när det gäller att förhindra självmord och tyvärr även när det lyckats. Det finns en otroligt stor grupp ungdomar som mår riktigt dåligt idag och därför är det så oerhört viktigt att ämnet lyfts upp ännu mer.

Hur hanterar ni poliser mötet med de som är suicidala?
– Vi har utbildningar i hur vi ska bemöta dem på ett lågaffektivt sätt, säger Conny Holm.

Hur hanterar ni era egna upplevelser?
– Vi har möten med psykologer och får stor hjälp inom kåren. Samtalen är obligatoriska så man inte behöver känna sig stark eller svag i sin upplevelse utan alla har samtalen. Förr var det nog oftare så att man fick bearbeta sina känslor och upplevelser själv, säger han.

Hur länge har projektet pågått?
– Vi startade 2017 med att utbilda all personal i yttre tjänst i hur man hanterar suicidala. Det var ett uppehåll under pandemin men nu har jag arbetat sedan 2021 med utbildningarna och nu är alla i Alingsås polisdistrikt utbildade. Hur det ser ut i Göteborg vet jag inte, säger Caroline Lansenfeldt.

Anhörigstöd och representanter från kommunen var på plats och pratade om problemet med de ensamma äldre som också är utbrett inom kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad berättade om de saker kommunen gör för att förbättra situationen för unga som gamla.

– Vi arbetar på att få tillbaka vår vuxenpsykiatri i kommunen som försvann för ett tag sedan. Vi tänker även på hur det ser ut när vi behöver bygga fler skolor, att vi bygger bort de områdena där man kan vara osynlig eller bli utsatt för mobbning utan att någon vuxen upptäcker det innebär även att vi måste få in fler vuxna i skolan, säger Viktor Lundblad. Som fortsätter:
– Lösning på mobbning och otrygghet kommer aldrig att vara att sätta upp fler kameror utan det handlar om att man ska vara synlig och att det finns vuxna som kan se en. Konkret handlar det även om att få tillbaka hemmasittare till skolan att arbeta mot ångest och psykisk ohälsa som tyvärr är stor bland ungdomar. Detta kostar pengar och då gäller det för oss politiker att avsätta resurser för det, säger Viktor Lundblad.

FAKTA
Internationella Suicidpreventiva Dagen - en dag att höja medvetenheten

Varje år den 10 september observeras Internationella Suicidpreventiva Dagen världen över som ett viktigt tillfälle att reflektera över och adressera det allvarliga problemet med självmord. Denna dag ägnas åt att höja medvetenheten om självmordsprevention, minska stigmat och främja samtal om mental hälsa.

Varför det är viktigt:
Självmord är en global hälsokris som påverkar människor i alla åldrar, bakgrunder och samhällsskikt. Genom att uppmärksamma Internationella Suicidpreventiva Dagen kan vi:

- Minska stigmat: Genom att öppet prata om självmord och mental hälsa kan vi minska stigmat kring dessa ämnen och uppmuntra människor att söka hjälp när de behöver det.

- Sprida information: Dagen ger en plattform för att sprida viktig information om självmordsprevention, tecken på att någon kan vara i riskzonen och var man kan få stöd.

- Främja samtal: Att lyssna på och stödja människor som kämpar med mentala hälsoproblem är avgörande. Denna dag uppmuntrar till öppna samtal och empatiskt stöd.

Vad du kan göra:
- Ta dig tid att prata med dina nära och kära om deras mentala hälsa. Visa att du bryr dig och är där för dem.

- Dela information om självmordsprevention på sociala medier eller i din samhälle.

- Lär dig mer om organisationer och resurser som arbetar med självmordsprevention och överväg att stödja deras arbete.

Varje liv är värdefullt, och genom att uppmärksamma Internationella Suicidpreventiva Dagen kan vi arbeta tillsammans för att rädda liv och skapa ett stödjande och medkännande samhälle där alla kan få den hjälp de behöver.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.