Regeringen kan ”köra över” Härryda kommun – fortfarande ingen ny tågstation i Mölnlycke


Jonas Bengtsson 2023-08-12

”Jag tror inte att sista ordet är sagt när det gäller ny järnväg mellan Göteborg-Borås och jag känner mig hoppfull”, säger Per Vorberg (M). ”Det här är den största frågan vi haft i politiken på många, många år. Den är självklart viktig för oss som lever nu, men är ännu viktigare för våra barn och barnbarn”, säger Patrik Linde (S).
Bild:Trafikverket
”Jag tror inte att sista ordet är sagt när det gäller ny järnväg mellan Göteborg-Borås och jag känner mig hoppfull”, säger Per Vorberg (M). ”Det här är den största frågan vi haft i politiken på många, många år. Den är självklart viktig för oss som lever nu, men är ännu viktigare för våra barn och barnbarn”, säger Patrik Linde (S).

HÄRRYDA | Trafikverket har lämnat sitt svar på regeringsuppdraget om hur man vill gå vidare med planeringen av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Men det dröjer till tidigast slutet av september innan ett slutgiltigt besked kan tas av regeringen.

 

Så här säger de tre politiska blocken i Härryda kommun om Trafikverkets förslag där Landvetter flygplats får en station – men inte Mölnlycke.
Den långa följetongen om det nya regionspåret mellan Göteborg – Borås rullar vidare. Men kanske är man nu ett steg närmare slutstationen då Trafikverket tidigare i somras lämnade sitt svar på regeringsuppdraget ”Utredning av åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg – Borås''. Fokus i arbetet har enligt det 78-sidiga dokumentet varit ”att utveckla järnvägen för en förbättrad arbetspendling och anslutning till Landvetter flygplats samt att hitta kostnadseffektiva lösningar, utan att trafikstarten försenas”.

Järnvägssträckan är nu inte längre tänkt att vara en del av ett ihoplänkat system av nya stambanor för höghastighetståg. Utan det är alltså regiontåg som ska trafikera det nya tågspåret. Trafikverkets högst rangordnade förslag innehåller även kapacitetshöjande åtgärder på Kust till kust-banan. Men däremot fortsatt ingen station i Mölnlycke.
– Trafikverket vill egentligen fortsätta på samma idé som de hade från början med den dragningen som vi politiker och kommuninvånare skrikit nej till ganska högt tidigare. Det är en dragning som fortfarande inte har något stopp i Mölnlycke och kommunens enda stopp i deras förslag blir då på Landvetter flygplats, säger Patrik Linde (S).

I FÖRSLAGET FINNS däremot en påbyggnad av tågspåret i Mölnlycke som ska kopplas ihop med Kust till kust-banan som kör mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona via Borås.
– Det blir även fortsättningsvis en väldigt lång restid till Borås för våra kommuninvånare om de ska åka på den gamla Kust till kust-banan. Och invånare som vill åka tåg till flygplatsen behöver först ta sig till Göteborg eller Mölndal – vilket blir avigt att först åka åt fel håll.

Hur ser du på det svar som Trafikverket gett till regeringen?
– Naturligtvis gillar jag det inte alls. Vi står fast vid att Mölnlycke ska ha en station på den nya regionjärnvägen. Det har vi också sagt tydligt i ett gemensamt uttalande från alla kommuner i stråket, det är vi överens om. Förhoppningsvis är regeringen klok nog och lyssnar på vad alla kommunerna vill, säger Linde.

Är du orolig för kommunens framtid?
– Klart att en järnväg som går under Mölnlycke utan stopp vore väldigt negativ för våra kommuninvånare. Dels blir det en extra bullermatta, och dessutom skapar det inte heller några bättre pendlingsmöjligheter. Kommunens utvecklingspotential är naturligtvis klart högre med ett järnvägsstopp i Mölnlycke, säger han.

Görs det något arbete nu eller sitter ni och väntar på regeringens besked?
– Jag och Per Vorberg (M) har lagt ner en enormt massa arbetsenergi på att få till den gemensamma skrivelsen med övriga kommuner i stråket och det känns som det viktigaste dokumentet vi kan få fram i det här läget. Det har vi kommunicerat till regeringen, och vi kommer även fortsättningsvis att kommunicera vad vi tycker och tänker i frågan, säger Linde och fortsätter:
– Samtidigt väntar vi på ett beslut då vi och de andra kommunerna har avsatt stora ytor i riksintresseområdet där järnvägen ska kunna dras. Väntan hindrar utvecklingen tills dess att man preciserar exakt var järnvägen ska gå, efter det kan man fortsätta samhällsutvecklingen.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.