Inga fler nyanlända till Partille


Denny Bågenholm 2023-08-08

Några fler kvotflyktingar än de redan aviserade från Länstyrelsen kommer Partille inte att ta emot, enligt kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse.
Bild:Denny Bågenholm / pressbild
Några fler kvotflyktingar än de redan aviserade från Länstyrelsen kommer Partille inte att ta emot, enligt kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse.

PARTILLE | I slutet av juli skickade Göteborgs stad ett brev till de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland med ett erbjudande om att ta emot delar av stadens flyktingmottagande under nästa år, skriver GP under fredagen.

– Vi har ett avtal som avser 11 personer 2023 vilket vi accepterat och kommer förhålla oss till, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse.


 

Det är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Jonas Attenius (S), som säger till GP att “många rika kranskommuner har inte tagit ansvar för flyktingmottagandet – och nu måste de ställa upp så att Göteborg kan beta av sin integrationsskuld", något som förvånar Marith Hesse (M).
– Att skicka ut ett “erbjudande” att hjälpa Göteborg att ta emot fler flyktingar när vi redan genom Länsstyrelsen fått en fördelning utifrån storlek på kommun, tidigare mottagande med mera och hävda att vi inte tidigare tagit vårt ansvar är lite magstarkt, säger hon.

Det är enligt brevet ett “erbjudande” och då bör det kopplas till att Göteborgs kommun har något att erbjuda som kompensation, har ni fått något sådant förslag i Partille?
– Nej, det har vi inte fått och det borde kanske stått önskemål istället för erbjudande, fortsätter hon.

– Socialdemokraterna hade regeringsmakten i åtta år (2014-2022) och har haft all möjlighet att lägga om migrationspolitiken och lösa flera integrationsfrågor och när nu Socialdemokraterna i  Göteborg inte klarar av detta så ska andra kommuner lösa problemen åt dem. Vår Moderatledda regering har redan sett till att Göteborg fått ett minskat kommuntal från 281 till 82 för innevarande år, då man fattat beslut om att minska antalet kvotflyktingar till Sverige.

– Att hävda att det är de “rika” kommunerna som inte gjort sitt får stå för honom. Det är inte främst kostnaden som är problemet utan att kommunen exempelvis måste ordna med bostäder, Svenska för invandrare, förskola/skola med mera och klara av att integrera dem i samhället för att kunna ge dem en meningsfull framtid i Partille kommun och det har som sagt inte endast med pengar att göra, fortsätter Hesse .

– Partille har historiskt tagit emot en stor andel nyanlända, vilket vi lyckats bra med, så vi har tagit vårt solidariska ansvar vilket även Göteborg borde göra. Att vi sedan har en bra ekonomi och har skött våra finanser och att det nu ses som ett problem känns svårt att acceptera.

Det är 48 kommuner som fått erbjudandet, tror du att någon kommer nappa på detta?
– Svårt att tro att någon kommer göra det, säger Marith avslutningsvis.

Det är det rödgröna styret i Göteborg med kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) i spetsen, som ligger bakom förfrågan i brevet. Han hänvisar till den integrationsskuld som staden dras med, och betonar den historiskt oproportionerliga flyktingmottagande som rått i regionen.
– Vi har haft decennier av ojämlikt mottagande i Sverige, det var ju därför man införde bosättningslagen. Inte sällan var det så att välbärgade kommuner inte tog emot flyktingar och det är bland annat det som ligger till grund för de integrationsproblem som vi nu ser i Göteborg, där man alltid har tagit ett stort ansvar för mottagandet, säger han till Lokalpressens Aron Mikael Sik.

På frågan om mindre kommuner i regionen tolkar det som att man vill lämpa över problemen på andra svarar han:
– Vi behöver hjälpas åt kommunerna emellan för att lösa situationen framöver, om en kommun ber om hjälp så kan andra ställa upp. Göteborg kommer fortfarande ta emot det stora flertalet av de flyktingar som anvisats, men undrar om någon kan tänka sig att ta emot några till. Man måste se den större bilden där vi löser integrationen tillsammans i regionen.

På svar om att man i Göteborg borde ta bättre ansvar för problematiken svarar Attenius att förfrågan till grannkommunerna ska ses som en del i ett led av åtgärder.
– Det här är en åtgärd, kan vi få hjälp med flyktingar så är det klart att det underlättar för oss. En annan åtgärd vi nu vidtagit är att vi ska placera flyktingar i mer ”välbärgade” områden för att bryta segregationen och se till att barn till flyktingar hamnar i sammanhang där de lär sig svenska ordentligt, säger han.

Ett stycke i brevet är formulerat som ett ”erbjudande” vilket har fått läsare att studsa. Attenius medger dock att kommuner inte kommer att kompenseras i det fall man väljer att hjälpa till.
– Jag vet faktiskt inte varför det är formulerat så. Det viktiga är att det handlar om en förfrågan om att hjälpa till, och jag vet inte att någon annan kommun har gjort något liknande. Men vi behöver lyfta blicken och ta ett mer gemensamt ansvar för mottagandet i regionen, säger han.

Kommunstyrelsens vice ordförande i Partille, Thorbjörn Carlsson (S), har inte heller fått någon information om erbjudandet innan det skickades ut till kommunerna.
– Nej, jag har inte tagit del av detta innan det skickades ut, säger han.
 
Tycker du att man borde ha tagit kontakt med sina partikamrater i kommunerna innan de skickade ut brevet?
– Man borde nog kontaktat kommunerna oavsett partitillhörighet innan man skickar ut något liknande för att ha en dialog i frågan, säger Thorbjörn.
 
Hur ställer ni er till förslaget?
– Vi följer det som Länsstyrelsen ålagt oss och om det ska förändras eller om vi ska ta emot fler så måste vi först ordentligt se över möjligheterna. Om det finns möjlighet så ser jag inte att vi skulle säga nej av princip, men jag vill vara väldigt tydlig med att för att komma till ett sånt beslut behöver vi verkligen analysera och se över alla förutsättningar, säger han avslutningsvis.

Marith Hesse skickar även statistik på Partilles kommuntal och kommenterar även det som GP skriver.
–  Statistik över Partilles historiska kommuntal, de för 2024 har ännu inte presenterats. Jag fick först inte siffrorna i Göteborgs-Posten att stämma då Göteborg enligt det underlag Länsstyrelsen skickade ut i augusti förra året skulle ta emot 281 personer, och Partille 33 personer. Senare under hösten kom de att räknas ned till 82 personer för Göteborg och 11 för Partille, detta då den Moderatledda regeringen fattat beslut om att Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar under denna mandatperiod. Senare under augusti kommer Länsstyrelsen att skicka ut förslag på andelstal för 2024.

FAKTA
Partilles flyktingmottagande de senaste åren.
2016: 138 stycken
2017: 135 stycken
2018: 107 stycken
2019: 59 stycken
2020: 42 stycken
2021: 35 stycken
2022: 28 stycken
2023: 11 stycken

Det som är viktigt att påtala är att kommuntalen baseras på Migrationsverkets fördelningsmodell för länstal, och baseras på följande statistiska underlag:
Befolkningsstorlek, arbetsmarknad, tidigare asylmottagande, självbosättning. Samtliga variabler är viktade mot kommunernas befolkningsstorlek.

Brevet från Göteborgs stad till alla övriga 48 kommuner i Västra Götaland

Förfrågan om ett ökat flyktingmottagande

Flyktingmottagande i samband med årlig anvisning enligt bosättningslagen
Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med den årliga anvisningen enligt bosättningslagen eftersträva en mer proportionell fördelning av flyktingmottagandet genom att erbjuda kommuner med relativt lågt flyktingmottagande möjligheten att självmant upplåta boendelösningar åt nyanlända.

Enligt detta uppdrag skickar Stadsledningskontoret ut en förfrågan till kommunerna i Västra Götalandsregionen om intresse att ta emot ett större antal flyktingar än vad som anvisas enligt bosättningslagen.

Är er kommun intresserad av att ta emot fler flyktingar än de som är/kommer att bli anvisade till er för 2024 återkom till undertecknad senast 20 september 2023.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.