Elev glömdes bort på toaletten


Denny Bågenholm 2023-07-27

Eleven fick sitta länge på toaletten när de båda medarbetarna som skulle övervaka eleven litade på den andra när det gällde att hålla koll.
Bild:Denny Bågenholm
Eleven fick sitta länge på toaletten när de båda medarbetarna som skulle övervaka eleven litade på den andra när det gällde att hålla koll.

HÄRRYDA | En elev på Hulebäcksgymnasiet glömdes bort på en toalett i över två timmar när de två medarbetarna som skulle ansvara för översynen trodde att den andra medarbetaren hade kontroll. Nu har händelsen anmälts till IVO.

 

En elev som går på Hulebäcksgymnasiet och har korttidstillsyn glömdes bort på toaletten i mitten av april i år. De två medarbetarna trodde att den andra hade ansvaret. Medarbetare ett trodde att medarbetare två ansvarade för eleven och medarbetare två trodde att medarbetare ett
hade ansvaret för eleven, skriver socialtjänsten i sin anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Detta innebar att eleven satt ensam på toaletten i två timmar och tjugo  minuter.

De båda medarbetarna har varit anställda på den berörda enheten sedan 2010 respektive augusti 2022. En är visstidsanställd lärarassistent och en har lång erfarenhet av att arbeta som elevassistent.

Några bestående men för eleven har inte rapporterats och tydliga rutiner har tagits fram för överlämning av elev, samt förtydligande av schema och ansvar.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.