Kommunen agerar snabbt mot streetrace på Arenavägen


Denny Bågenholm 2023-07-25

Boende vid Partille Port störs på nätterna av organiserade men olagliga biltävlingar. Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse lovar sätta in åtgärder.
Bild:Denny Bågenholm / Unsplash
Boende vid Partille Port störs på nätterna av organiserade men olagliga biltävlingar. Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse lovar sätta in åtgärder.

PARTILLE | Under helgen har det körts streetrace på flera områden i och runt Göteborg. I Partille användes Arenavägen som mötesplats och det hölls tävlingar under lördagskvällen och natten till de boendes stora ilska.

– Ingen verkar ta det seriöst, varken från polisen eller Partille kommun, säger en boende till Lokalpressen.


 

En av de boende kontaktade lokalpressen i början på veckan och var trött och uppgiven.
– Vi blir störda varje helg nu på sommaren av deras “hobby”. Det finns ett äldreboende och barn som bor i området, ingen får sova. Många flyttar dessutom från området av denna anledning. Dessutom springer de iväg när polisen kommer och återkommer igen senare på natten igen för att fortsätta sitt race, säger hen.

Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse är medveten om problemet och säger att kommunen arbetar skyndsamt med frågan.
– Streetrace är främst en polisiär fråga, då det handlar om att upprätthålla lag och ordning, men kommunen behöver titta på om det finns något man kan och bör göra på både kort och lång sikt för att försvåra att det sker på Arenavägen.

– Sen är det tråkigt att ett antal personer förstör för de som bor i området, och att kommunen i förlängningen kanske får sätta hinder vilket utöver att det kostar skattemedel som kunde användas till annat, så innebär det att avstängningar och farthinder kommer att påverka trafikflödet negativt vid evenemang på Partille arena.

Har Partille kommun någon akut lösning på problemet?
– Samhällsbyggnadskontoret kommer att tillse att tillfälliga hinder sätts upp till helgen och sedan så kommer jag efter semesterperioden att ta en diskussion med vår samhällsbyggnadschef och närpolis för att se om det finns något vi kan och bör göra på längre sikt. Kommunen kan även behöva ta en diskussion med fastighetsägare och samfällighet för att titta på om man kan göra några åtgärder i p-huset, det är dock inget som kommunen har full rådighet över, säger Marith Hesse.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.