Bevattningsförbud i Härryda kommun


Denny Bågenholm 2023-06-14

Det är nu förbjudet att använda Härrydas kommunala vatten till något annat än personlig hygien och som dricksvatten.
Bild:Freepik
Det är nu förbjudet att använda Härrydas kommunala vatten till något annat än personlig hygien och som dricksvatten.

HÄRRYDA | Härryda Vatten och Avfall AB inför bevattningsförbud i Härryda kommun från och med onsdag 14 juni 2023 klockan 10.00. Dricksvatten får bara användas till mat, dryck och personlig hygien.

 

En lång period med varmt och torrt väder, i kombination med stor vattenförbrukning gör att nivåerna i våra vattentäkter är lägre än vad de var vid samma tidpunkt 2018. Vattenverken ligger nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera dricksvatten. I väderprognosen ser det inte ut att komma något regn, vilket behövs en längre period av för att vattentäkterna ska fyllas på.  För att hushålla med vattnet inför vi bevattningsförbud i hela Härryda kommun.  

– Dricksvattnet behöver prioriteras till mat, dryck och hygien, säger Christian Landén, enhetschef distribution VA på Härryda Vatten och Avfall AB. Spara på vattnet, så att det räcker åt alla!

Det är nu förbjudet att använda kommunalt vatten till:
- Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare  
- Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
- Förbjudet att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
- Högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera
 
Sms har skickats till abonnenter i Härryda Kommun för att informera om bevattningsförbudet. För aktuell information hänvisas till vår webbplats hvaa.se och kommunens app ”Mitt Härryda”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.