Fortsatt gratis kollektivtrafik för seniorerna


Jonas Bengtsson 2024-02-04

Kommunens seniorer får med största sannolikhet fortsätta åka gratis kollektivtrafik (vid lågtrafik) i zon A.
Bild:Jonas Bengtsson
Kommunens seniorer får med största sannolikhet fortsätta åka gratis kollektivtrafik (vid lågtrafik) i zon A.

PARTILLE | Partilles 65-plussare får fortsätta åka gratis kollektivtrafik vid lågtrafik. Det väntas kommunstyrelsen besluta på onsdag.

– Det är en bra folkhälsosatsning på våra seniorer, säger Marith Hesse (M).


 

Partille kommuns avtal med Västtrafik kring seniorkortet löper ut till sommaren. Men på onsdag ska ett nytt beslut tas av kommunstyrelsen – som väntas köra vidare på samma väg som innan. Det innebär att kommuninvånare som är 65 år eller äldre även i fortsättningen får åka gratis kollektivtrafik i zon A under lågtrafiktimmar.

Enligt den kalkyl som Västtrafik gjort kommer Partille kommun att få betala 6,9 miljoner kronor per helår för seniorkortet. Det är cirka 2,5 miljoner kronor mer om året än vad kommunen betalar i dag. Den nya kostnaden börjar gälla först vid halvåret 2024 vilket då innebär cirka 5,6 miljoner kronor i år och sedan slår den nya modellen in på helår från 2025.

– Vi ser det som en bra folkhälsosatsning på våra seniorer, vilket bidrar till ökad självständighet och aktiva seniorer, och sprider resandet till lågtrafik, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande.

VID INTERVJUTILLFÄLLET FANNS inte 2023 års siffror för antalet seniorkortsresenärer i Partille. Men vad gällde 2022 som är på ungefär samma nivå, menar Marith, så fanns det 6 822 seniorer i Partille (65 år och äldre) och 6 250 registrerade kort. Från 2014 till 2022 så ökade för övrigt antalet personer i kommunen som är 65 år och uppåt med 732 personer, det vill säga 11,6 procent, vilket också är en del i att det blivit dyrare.

Beslutet om seniorkort tas på onsdagens kommunstyrelsemöte och väntas bli enligt nämnda förslag från den styrande majoriteten med Borgerlig Allians (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) i valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

– Det känns bra att vi landat i detta beslut och att våra seniorer fortsatt ges möjlighet att vara aktiva och åka kollektivt istället för att ta bilen, säger Marith Hesse och fortsätter:

– Sen har vi sagt att vi ska tillskriva regionen då det framgent vore rimligt att seniorerbjudandet följer riktåldern för pension, och att vi nogsamt ska följa kostnadsutvecklingen. Detta då det inte längre är ett seniorkort på samma sätt som tidigare, det vill säga en engångskostnad per kort för kommunen utan nu blir så att kommunen betalar en kostnad per resa och då måste vi noggrant följa det.

Fakta - Seniorkort
Seniorkortet är gratis för de kommuninvånare i Partille som är 65 år eller äldre.
Med seniorkortet åker man gratis kollektivtrafik i zon A (Partille, Göteborg, Mölndal, Öckerö) under lågtrafik:
Vardagar 08.30 – 15.00 och 18.00 – 06.00, samt dygnet runt på helger och helgdagar.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Threads – https://www.threads.net/@lokalpressen
X - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som kommer på papper och är helt GRATIS!
På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.