Boende fick uträtta sina behov i lyftsele över papperskorg


Owe Mabäck 2021-07-09


PARTILLE | Den boende på äldreboendet blev kvar i lyftselen när personal gick av sitt arbetspass. Där fick hen utföra sina behov över en papperskorg. "Kränkande och ovärdigt bemötande av en individ med ett stort omsorgsbehov" enligt anmälan till IVO.


Den boende blev lämnad, hängande, i lyftsele med taklyft över en papperskorg i samband med ett toalettbesök. Enligt rutin ska två personal närvara när den boende förflyttas till toaletten. En av dessa två avvek för att avsluta sitt arbetsspass. Den kvarvarande undersköterskan fullföljde inte förflyttningen.
Enligt lex Sarah-anmälan bör den boende ha upplevt rädsla och oro då hen var avklädd i situationen och riskerade att även bli nerkyld. Att låta den enskilde uträtta sina behov över en papperskorg är ett ovärdigt och kränkande bemötande av en individ med ett stort omsorgsbehov i ett utsatt läge. Försvårande är att den enskilde inte hade förmåga att fullt ut uttrycka sina behov, sina önskemål och tillkalla personal för hjälp vid rädsla eller smärta.
Agerandet är inte på något sätt förenligt med verksamhetens värdegrund enligt anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Efter missförhållandet har all personal i verksamheten fått gå en digital utbildning i förflyttningsteknik. Alla anställda kommer även att få genomföra ett kunskapstest om teknikerna. Kontinuerliga genomgångar av förflyttningsteknik kommer att hållas tillsammans med Socialstyrelsens värdegrundutbildning, enligt anmälan.

Boendet har även gjort förtydligande av de rutiner som gäller vid passbyte och vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetspassen.


Kommentera     Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.