Nu är två av tre vaccinerade i Västra Götaland


Redaktionen 2021-07-18

Bild:VGR

Tack vare den senaste tidens goda vaccintillgång går vaccineringen av invånare i Västra Götaland snabbt framåt. Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå men smittskyddsläkaren varnar för oförsiktigt resande i sommar.Vaccinationerna mot covid-19 går snabbt framåt i Västra Götaland. Fram till och med vecka 27 har vaccinatörerna gett totalt 1 481 845 doser vaccin till invånare i Västra Götaland. Jämfört med föregående vecka innebär det en ökning med drygt fem procentenheter när det gäller vuxna invånare som fått dos ett.

I åldersgruppen 18–29 år ökar andelen vaccinerade från ca 18 till 31 procent jämfört med föregående vecka. Bland invånare mellan 30–39 år ökar andelen från ca 26 till 39 procent.

– Vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är jag väldigt glad för. Vaccinatörerna lägger kontinuerligt upp nya tider och jag vill verkligen uppmana alla att gå in på bokningssidan. Vi tar hela tiden stora kliv mot målet att invånare i länet ska få ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen. 

Den 14 juli kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att 16–17 åringar kan vaccineras från vecka 32. Västra Götalandsregionen har ännu inte fattat beslut när vaccination för dem öppnar.

– Vi kommer att kommunicera det så snart vi har fattat beslut. Nu vaccinerar vi alla som fyllt 18 år och äldre och när vi kommit tillräckligt långt i den gruppen öppnar vi för nästa grupp, säger Kristine Rygge.

Sedan VGR öppnade vaccinationen för 18 år och äldre den 30 juni har bokningstrycket varit högt. Samtidigt har tillgången på vaccin har varit god. Vecka 28 fördelades 79 000 doser avsedda för dos ett till vaccinatörerna i Västra Götaland. Inför vecka 29 beräknas 52 000 förstadoser kunna skickas ut.

– Vi fördelar om vaccinet något så att de områden i Västra Götaland som har lägre i vaccinationstäckning får mer vaccin än områden med hög vaccinationstäckning, säger Kristine Rygge.

Västra Götalandsregionens presstjänst, https://www.vgregion.se/aktuellt/press/, presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99

 


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.